🇹🇷🇹🇷🇹🇷 تور 6 روزه استانبول 07و09 ژانویه اطلس

🌀 3*monarch ☄️ 1990
🌀 3* malkoc ☄️ 1995
🌀 3* rouge noire ☄️ 2060
🌀 3*arac taxim ☄️ 2150
🌀 3* efes taxim ☄️ 2160
🌀 3*monopol va bristol taxim ☄️ 2220
🌀 4*ottoman city ☄️ 2250
🌀 4* molton beyoglu taxim ☄️ 2430
🌀 4*white monarchVA va cumbali plaza ☄️ 2340
🌀 4*pera rose va trass taxim ☄️ 2380
🌀 4* napolyon taxim ☄️ 2340
🌀 4*yuksel ☄️ 2310
🌀 4*beyzas suit TAXIM va my bade ☄️ 2430
🌀 4*kervansaray ☄️ 2570
🌀 4*the tango sisli ☄️ 2420
🌀 4*city center taxim ☄️ 2750
🌀 4*the biancho pera ☄️ 2460
🌀 4* park by clover taxim ☄️ 2720
🌀 4*cartoon taxim ☄️ 2840
🌀 4* feronya taxim ☄️ 2600
🌀 4*taxim town ☄️ 2600
🌀 4* dora va icon ☄️ 2460
🌀 4* nova plaza va nova plaza park ☄️ 2670
🌀 4*riva va berjer va troya taxim ☄️ 2980
🌀 4*taxim express ☄️ 2840
🌀 4* konak taxim va lion taxim ☄️ 2990
🌀 4*innpera taxim ☄️ 3250
🌀 4*taxim gunen ☄️ 3590
🌀 4*green park taxim ☄️ 2850
🌀 4*elite prestige ☄️ 3460
🌀 4*avantgarde va oztanic taxim ☄️ 3120
🌀 4*golden age va metropolitan ☄️ 3050
🌀 4*nippon taxim ☄️ 3180
🌀 5*grand makel topkapi ☄️ 2520
🌀 5*ramada bayrampasa ☄️ 2620
🌀 5*palazo donizetti ☄️ 3380
🌀 5*naz city taxim ☄️ 3200
🌀 5*biz cevahir ☄️ 3140
🌀 5*hurry in merter ☄️ 3370
🌀 5*ramada merter ☄️ 2790
🌀 5*hilton bomonti ☄️ 5710
🌀 5*radisson blu sisli ☄️ 4090
🌀 5*dbl tree hilton piyalepasa ☄️ 3460
🌀 5*green park merter ☄️ 2670
🌀 5*dedeman ☄️ 2950
🌀 5*ramada plaza testilkent ☄️ 2790
🌀 5*holiday inn topkapi va crown plaza ☄️ 3020
🌀 5*mercure bomonti ☄️ 3370
🌀 5*point taxim ☄️ 3800
🌀 5*lazzoni ☄️ سرویس رایگان به تکسیم 3320
🌀 5*titanic bussines ☄️ 2950
🌀 5*grand cevahir ☄️ 3480
🌀 5*surmeli ☄️ 2900
🌀 5*titanic downtown ☄️ 3080
🌀 5*elite world va elysium taxim ☄️ 3800
🌀 5*point barbarous ☄️ 3590

☎️ 88849324

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای