🇹🇷🇹🇷🇹🇷 تور ۶ روزه استانبول ۰۷و۰۹ ژانویه اطلس

🌀 ۳*monarch ☄️ ۱۹۹۰
🌀 ۳* malkoc ☄️ ۱۹۹۵
🌀 ۳* rouge noire ☄️ ۲۰۶۰
🌀 ۳*arac taxim ☄️ ۲۱۵۰
🌀 ۳* efes taxim ☄️ ۲۱۶۰
🌀 ۳*monopol va bristol taxim ☄️ ۲۲۲۰
🌀 ۴*ottoman city ☄️ ۲۲۵۰
🌀 ۴* molton beyoglu taxim ☄️ ۲۴۳۰
🌀 ۴*white monarchVA va cumbali plaza ☄️ ۲۳۴۰
🌀 ۴*pera rose va trass taxim ☄️ ۲۳۸۰
🌀 ۴* napolyon taxim ☄️ ۲۳۴۰
🌀 ۴*yuksel ☄️ ۲۳۱۰
🌀 ۴*beyzas suit TAXIM va my bade ☄️ ۲۴۳۰
🌀 ۴*kervansaray ☄️ ۲۵۷۰
🌀 ۴*the tango sisli ☄️ ۲۴۲۰
🌀 ۴*city center taxim ☄️ ۲۷۵۰
🌀 ۴*the biancho pera ☄️ ۲۴۶۰
🌀 ۴* park by clover taxim ☄️ ۲۷۲۰
🌀 ۴*cartoon taxim ☄️ ۲۸۴۰
🌀 ۴* feronya taxim ☄️ ۲۶۰۰
🌀 ۴*taxim town ☄️ ۲۶۰۰
🌀 ۴* dora va icon ☄️ ۲۴۶۰
🌀 ۴* nova plaza va nova plaza park ☄️ ۲۶۷۰
🌀 ۴*riva va berjer va troya taxim ☄️ ۲۹۸۰
🌀 ۴*taxim express ☄️ ۲۸۴۰
🌀 ۴* konak taxim va lion taxim ☄️ ۲۹۹۰
🌀 ۴*innpera taxim ☄️ ۳۲۵۰
🌀 ۴*taxim gunen ☄️ ۳۵۹۰
🌀 ۴*green park taxim ☄️ ۲۸۵۰
🌀 ۴*elite prestige ☄️ ۳۴۶۰
🌀 ۴*avantgarde va oztanic taxim ☄️ ۳۱۲۰
🌀 ۴*golden age va metropolitan ☄️ ۳۰۵۰
🌀 ۴*nippon taxim ☄️ ۳۱۸۰
🌀 ۵*grand makel topkapi ☄️ ۲۵۲۰
🌀 ۵*ramada bayrampasa ☄️ ۲۶۲۰
🌀 ۵*palazo donizetti ☄️ ۳۳۸۰
🌀 ۵*naz city taxim ☄️ ۳۲۰۰
🌀 ۵*biz cevahir ☄️ ۳۱۴۰
🌀 ۵*hurry in merter ☄️ ۳۳۷۰
🌀 ۵*ramada merter ☄️ ۲۷۹۰
🌀 ۵*hilton bomonti ☄️ ۵۷۱۰
🌀 ۵*radisson blu sisli ☄️ ۴۰۹۰
🌀 ۵*dbl tree hilton piyalepasa ☄️ ۳۴۶۰
🌀 ۵*green park merter ☄️ ۲۶۷۰
🌀 ۵*dedeman ☄️ ۲۹۵۰
🌀 ۵*ramada plaza testilkent ☄️ ۲۷۹۰
🌀 ۵*holiday inn topkapi va crown plaza ☄️ ۳۰۲۰
🌀 ۵*mercure bomonti ☄️ ۳۳۷۰
🌀 ۵*point taxim ☄️ ۳۸۰۰
🌀 ۵*lazzoni ☄️ سرویس رایگان به تکسیم ۳۳۲۰
🌀 ۵*titanic bussines ☄️ ۲۹۵۰
🌀 ۵*grand cevahir ☄️ ۳۴۸۰
🌀 ۵*surmeli ☄️ ۲۹۰۰
🌀 ۵*titanic downtown ☄️ ۳۰۸۰
🌀 ۵*elite world va elysium taxim ☄️ ۳۸۰۰
🌀 ۵*point barbarous ☄️ ۳۵۹۰

☎️ ۸۸۸۴۹۳۲۴

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای