تور 8 روزه استانبول 07 ژانویه
3*monarch va malkoc 2090
3* rouge noire 2180
3*grand milan 2260
3*arach taxim 2300
3* efes taxim 2310
3*monopol va bristol taxim 2390
4*ottoman city 2420
4* molton beyoglu taxim 2660
4*white monarchVA va cumbali plaza 2550
4*pera rose va trass taxim 2600
4* napolyon taxim 2550
4*yuksel 2510
4*beyzas suit TAXIM va my bade 2660
4*kervansaray 2930
4*the tango sisli 2650
4*city center taxim 3170
4*the biancho pera 2700
4* park by clover taxim 3050
4*cartoon taxim va taxim lounge 3130
4* feronya taxim 2900
4*taxim town 2900
4* dora va icon 2700
4* nova plaza va nova plaza park 3070
4*riva va berjer va troya taxim 3490
4*taxim express 3200
4* konak taxim va lion taxim 3500
4*innpera taxim 3870
4*taxim gunen 4350
4*green park taxim 3210
4*elite prestige 4170
4*avantgarde va oztanic taxim 3690
4*golden age va metropolitan 3600
4*nippon taxim 3670
5*grand makel topkapi 2780
5*ramada bayrampasa 2920
5*palazo donizetti 3920
5*naz city taxim 3800
5*biz cevahir 3600
5*hurry in merter 3910
5*ramada merter 3140
5*hilton bomonti 5600
5*radisson blu sisli 5040
5*dbl tree hilton piyalepasa 4170
5*green park merter 2980
5*dedeman 3360
5*ramada plaza testilkent 3140
5*holiday inn topkapi va crown plaza 3440
5*mercure bomonti 4030
5*point taxim 4640
5*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم 3840
5*titanic bussines 3360
5*grand cevahir 4060
5*surmeli 3290
5*titanic downtown 3520
5*elite world va elysium taxim 4640
5*point barbarous 4350

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای