تور ۸ روزه استانبول ۰۷ ژانویه
۳*monarch va malkoc 2090
۳* rouge noire 2180
۳*grand milan 2260
۳*arach taxim 2300
۳* efes taxim 2310
۳*monopol va bristol taxim 2390
۴*ottoman city 2420
۴* molton beyoglu taxim 2660
۴*white monarchVA va cumbali plaza 2550
۴*pera rose va trass taxim 2600
۴* napolyon taxim 2550
۴*yuksel 2510
۴*beyzas suit TAXIM va my bade 2660
۴*kervansaray 2930
۴*the tango sisli 2650
۴*city center taxim 3170
۴*the biancho pera 2700
۴* park by clover taxim 3050
۴*cartoon taxim va taxim lounge 3130
۴* feronya taxim 2900
۴*taxim town 2900
۴* dora va icon 2700
۴* nova plaza va nova plaza park 3070
۴*riva va berjer va troya taxim 3490
۴*taxim express 3200
۴* konak taxim va lion taxim 3500
۴*innpera taxim 3870
۴*taxim gunen 4350
۴*green park taxim 3210
۴*elite prestige 4170
۴*avantgarde va oztanic taxim 3690
۴*golden age va metropolitan 3600
۴*nippon taxim 3670
۵*grand makel topkapi 2780
۵*ramada bayrampasa 2920
۵*palazo donizetti 3920
۵*naz city taxim 3800
۵*biz cevahir 3600
۵*hurry in merter 3910
۵*ramada merter 3140
۵*hilton bomonti 5600
۵*radisson blu sisli 5040
۵*dbl tree hilton piyalepasa 4170
۵*green park merter 2980
۵*dedeman 3360
۵*ramada plaza testilkent 3140
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 3440
۵*mercure bomonti 4030
۵*point taxim 4640
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۳۸۴۰
۵*titanic bussines 3360
۵*grand cevahir 4060
۵*surmeli 3290
۵*titanic downtown 3520
۵*elite world va elysium taxim 4640
۵*point barbarous 4350

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای