تور استامبول

تور 5 روزه استانبول 5 ژانویه صبح به شب اطلس
3*monarch va malkoc 1880
3* rouge noire 1980
3*grand milan 2020
3*arach taxim 2040
3* efes taxim 2050
3*monopol va bristol taxim 2100
4*ottoman city 2120
4* molton beyoglu taxim 2260
4*white monarchVA va cumbali plaza 2190
4*pera rose va trass taxim 2230
4* napolyon taxim 2190
4*yuksel 2170
4*beyzas suit TAXIM va my bade 2260
4*kervansaray 2410
4*the tango sisli 2250
4*city center taxim 2550
4*the biancho pera 2280
4* park by clover taxim 2480
4*cartoon taxim va taxim lounge 2520
4* feronya taxim 2390
4*taxim town 2390
4* dora va icon 2280
4* nova plaza va nova plaza park 2490
4*riva va berjer va troya taxim 2730
4*taxim express 2570
4* konak taxim va lion taxim 2740
4*innpera taxim 2950
4*taxim gunen 3230
4*green park taxim 2580
4*elite prestige 3120
4*avantgarde va oztanic taxim 2850
4*golden age va metropolitan 2800
4*nippon taxim 2830
5*grand makel topkapi 2330
5*ramada bayrampasa 2410
5*palazo donizetti 2980
5*naz city taxim 2920
5*biz cevahir 2800
5*hurry in merter 2970
5*ramada merter 2530
5*hilton bomonti 3950
5*radisson blu sisli 3630
5*dbl tree hilton piyalepasa 3120
5*green park merter 2450
5*dedeman 2660
5*ramada plaza testilkent 2530
5*holiday inn topkapi va crown plaza 2710
5*mercure bomonti 3050
5*point taxim 3390
5*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم 2940
5*titanic bussines 2660
5*grand cevahir 3060
5*surmeli 2620
5*titanic downtown 2750
5*elite world va elysium taxim 3390
5*point barbarous 3230
تور 5 روزه استانبول 5 ژانویه صبح به شب اطلس
3*monarch va malkoc 1880
3* rouge noire 1980
3*grand milan 2020
3*arach taxim 2040
3* efes taxim 2050
3*monopol va bristol taxim 2100
4*ottoman city 2120
4* molton beyoglu taxim 2260
4*white monarchVA va cumbali plaza 2190
4*pera rose va trass taxim 2230
4* napolyon taxim 2190
4*yuksel 2170
4*beyzas suit TAXIM va my bade 2260
4*kervansaray 2410
4*the tango sisli 2250
4*city center taxim 2550
4*the biancho pera 2280
4* park by clover taxim 2480
4*cartoon taxim va taxim lounge 2520
4* feronya taxim 2390
4*taxim town 2390
4* dora va icon 2280
4* nova plaza va nova plaza park 2490
4*riva va berjer va troya taxim 2730
4*taxim express 2570
4* konak taxim va lion taxim 2740
4*innpera taxim 2950
4*taxim gunen 3230
4*green park taxim 2580
4*elite prestige 3120
4*avantgarde va oztanic taxim 2850
4*golden age va metropolitan 2800
4*nippon taxim 2830
5*grand makel topkapi 2330
5*ramada bayrampasa 2410
5*palazo donizetti 2980
5*naz city taxim 2920
5*biz cevahir 2800
5*hurry in merter 2970
5*ramada merter 2530
5*hilton bomonti 3950
5*radisson blu sisli 3630
5*dbl tree hilton piyalepasa 3120
5*green park merter 2450
5*dedeman 2660
5*ramada plaza testilkent 2530
5*holiday inn topkapi va crown plaza 2710
5*mercure bomonti 3050
5*point taxim 3390
5*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم 2940
5*titanic bussines 2660
5*grand cevahir 3060
5*surmeli 2620
5*titanic downtown 2750
5*elite world va elysium taxim 3390
5*point barbarous 3230

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن