تور استانبول 🇹🇷 🔥کریسمس🔥

۳ شب و ۴ روز 💫

#معراج

معراج
🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

🗓 ۲۸ – ۳۱ DEC

🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

🇹🇷 ۳* YUVAM HOTEL 1,960
🇹🇷 ۳* OZYAVUZ 2,030
🇹🇷 ۳* GORUR 2,120
🇹🇷 ۳* GRAND MILAN 2,030
🇹🇷 ۳* MARINA CITY 2,030
🇹🇷 ۳* BIROL 2,070
🇹🇷 ۳* GOLDEN PERES 2,200
🇹🇷 ۳* MONOPOL 2,200
🇹🇷 ۳* BRISTOL 2,200
🇹🇷 ۳* ISTANBURG 2,270
🇹🇷 ۳* SILVIA 2,270
🇹🇷 ۳* ARACH 2,310
🇹🇷 ۳* MAXWELL 2,310
🇹🇷 ۳* TAKSIM TRUST 2,380
🇹🇷 ۳* FIDE 2,380
🇹🇷 ۳* ALFA 2,380
🇹🇷 ۳* TAMARA 2,380
🇹🇷 ۳* ARSIMA 2,380
🇹🇷 ۳* BLUEWAY CITY 2,380
🇹🇷 ۳* VIZON 2,490
🇹🇷 ۳* LIVA SUITE 2,490
🇹🇷 ۳* ADA HOMES 2,670
🇹🇷 ۴* ATIK PALACE 2,310
🇹🇷 ۴* OTOMAN CITY 2,310
🇹🇷 ۴* CUMBALI PLAZA 2,310
🇹🇷 ۴* TULIP CITY 2,310
🇹🇷 ۴* PERA ROSE 2,310
🇹🇷 ۴* GOLDEN HILL 2,380
🇹🇷 ۴* BEYZAS SUITE 2,400
🇹🇷 ۴* ALL INN 2,420
🇹🇷 ۴* BIRBEY 2,420
🇹🇷 ۴* WHITE MONARCH 2,450
🇹🇷 ۴* CUENTO 2,490
🇹🇷 ۴* DORA 2,490
🇹🇷 ۴* COMFORT HOTEL 2,520
🇹🇷 ۴* MY BADE 2,540
🇹🇷 ۴* VALIKONAK 2,560
🇹🇷 ۴* TANGO 2,560
🇹🇷 ۴* IBIS BOMONTI 2,560
🇹🇷 ۴* PERA LIFE HOTEL 2,590
🇹🇷 ۴* PARK BY CLOVER 2,630
🇹🇷 ۴* TULIP PERA 2,630
🇹🇷 ۴* ICON 2,670
🇹🇷 ۴* MARBLE 2,670
🇹🇷 ۴* GRAND HALIC 2,740
🇹🇷 ۴* TAKSIM TOWN 2,740
🇹🇷 ۴* FERMAN HILAL 2,750
🇹🇷 ۴* CIHANGIR 2,770
🇹🇷 ۴* BIANCHO PERA 2,770
🇹🇷 ۴* TAKSIM EXPRESS 2,840
🇹🇷 ۴* BVS LUS 2,840
🇹🇷 ۴* GREEN PARK TAKSIM 2,840
🇹🇷 ۴* KLAS 2,840
🇹🇷 ۴* TAKSIM LOUNGE 2,930
🇹🇷 ۴* CARTOON 3,380
🇹🇷 ۴* KERVANSARAY 2,580
🇹🇷 ۴* NOVA PLAZA PARK 2,700
🇹🇷 ۴* LION 2,820
🇹🇷 ۴* NOVA PLAZA SQUARE 2,820
🇹🇷 ۴* NOVA PLAZA BOUTIQUE 2,900
🇹🇷 ۴* LA VILLA 2,900
🇹🇷 ۴* PREMIST ISTANBUL 2,940
🇹🇷 ۴* TAKSIM LINE 3,020
🇹🇷 ۴* GOLDEN PARK 3,020
🇹🇷 ۴* GRAND OZTANIK 3,020
🇹🇷 ۴* AVANTGARD TAKSIM 3,020
🇹🇷 ۴* LARES PARK 3,020
🇹🇷 ۴* CRYSTAL 3,020
🇹🇷 ۴* LA VILLA 3,110
🇹🇷 ۴* ELITE WORLD PRESTIGE 3,430
🇹🇷 ۴* NIPPON 3,430
🇹🇷 ۴* CENTRAL PALACE 3,430
🇹🇷 ۴* TAKSIM GONEN 3,430
🇹🇷 ۴* TITANIC CITY 3,550
🇹🇷 ۵* GREEN PARK MERTER 2,420
🇹🇷 ۵* DEDEMAN 2,630
🇹🇷 ۵* SURMELI 2,590
🇹🇷 ۵* RAMADA MERTER 2,670
🇹🇷 ۵* GRAND CEVAHIR 2,910
🇹🇷 ۵* TITANIC BUSINESS 3,130
🇹🇷 ۵* PALAZZO DONIZETTI 3,380
🇹🇷 ۵* THE PARMA 3,630
🇹🇷 ۵* POINT 3,670
🇹🇷 ۵* ARTS 3,840
🇹🇷 ۵* HILTON BOMONTI 6,070

🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

ترنسفر رایگان + 🛍گشت شهری با 🍔 نهار

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای