تور ۵ روزه استانبول ۰۳,۰۵ ژانویه قشم ایر
۳*monarch va malkoc 1710
۳* rouge noire 1760
۳*grand milan 1810
۳*arach taxim 1830
۳* efes taxim 1840
۳*monopol va bristol taxim 1880
۴*ottoman city 1900
۴* molton beyoglu taxim 2040
۴*white monarchVA va cumbali plaza 1980
۴* trass taxim 2080
۴* napolyon taxim 1980
۴*yuksel 1960
۴*beyzas suit TAXIM va my bade 2070
۴*kervansaray 2140
۴*the tango sisli 2030
۴*city center taxim 2270
۴*the biancho pera 2070
۴* park by clover taxim 2260
۴*cartoon taxim va taxim lounge 2310
۴* feronya taxim 2170
۴*taxim town 2170
۴* dora va icon 2070
۴* nova plaza va nova plaza park 2210
۴*riva va berjer va troya taxim 2440
۴*taxim express 2350
۴* konak taxim va lion taxim 2450
۴*innpera taxim 2640
۴*taxim gunen 2900
۴*green park taxim 2360
۴*elite prestige 2800
۴*avantgarde va oztanic taxim 2550
۴*golden age va metropolitan 2500
۴*nippon taxim 2610
۵*grand makel topkapi 2110
۵*ramada bayrampasa 2190
۵*palazo donizetti 2760
۵*naz city taxim 2610
۵*biz cevahir 2580
۵*hurry in merter 2750
۵*ramada merter 2320
۵*hilton bomonti 3570
۵*radisson blu sisli 3270
۵*dbl tree hilton piyalepasa 2800
۵*green park merter 2230
۵*dedeman 2440
۵*ramada plaza testilkent 2320
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 2490
۵*mercure bomonti 2730
۵*point taxim 3050

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای