آفر ویژه تور استانبول ۳ شب و ۴ روز

قشم ایر شروع از ۱۴۹۰ تومان

پرواز قشم ایر AIRBUS A320

SAAT RAFT 17:30
SAAT BARGASHT 21:15

GORUR 3..فاتیح – اونکاپانی ۱۴۹۵

MAX WELL. 3..توپکاپی – پازارتکه ۱۵۱۰هاربیه

BY MURAT CROWN …۱۸۳۰ پرا – تکسیم

DORA 4 …۱۸۸۰ دولاپدره

GRAND HILARIUM 4…ینی کاپی – آکسارای ۲۰۵۵

LION 4…میدان تکسیم (تعلیم حانه) ۲۰۹۰

MARMARAY 4…ینی کاپی – آکسارای ۲۰۲۰

ALL SEASONS 4…فیندیک زاده ۲۰۳۰

KERVANSARAY 4.. ۲۱۴۰ .میدان تکسیم (تعلیم حانه)

SURMELI 4 …..2020

FERONIYA 4..۲۰۶۵ (میدان تکسیم (تعلیم حانه)

LAMARTINE 4…۲۱۸۰ ( میدان تکسیم (تعلیم حانه

GOLDEN AGE 4… میدان تکسیم (تعلیم حانه) ۲۲۱۰

CENTRAL PALACE 4… میدان تکسیم (تعلیم حانه) ۲۲۵۰

TITANIC BUSINESS 5 …. بایرام پاشا ۲۲۶۵

TITANIC DOWN TOWN 5 …. پیاله پاشا-بی اغلو ۲۳۴۰

GRAND CEVAHIR 5… شیشلی ۲۵۲۵

PALAZZO DONIZETTI 5… پرا – تکسیم ۲۶۰۰

TITANIC CITY 4… ۲۶۲۵ ( میدان تکسیم (تعلیم حانه

MERCURE BOMONTI 5 …۲۶۸۰ بومونتی – عثمان بی

HOLIDAY INN SISLI 5… ۲۷۶۵ شیشلی

ELITE WORLD 5… ۲۸۹۰ ( میدان تکسیم (تعلیم حانه

HILTON BOSPHORUS 5… ۳۶۱۰ هاربیه – تکسیم

CVK PARK BOSPHORUS 5…۳۷۷۰ تکسیم

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای