تور ۷ روزه استانبول۰۷ ژانویه صبح به شب
۳*monarch va malkoc 1960
۳* rouge noire 2050
۳*grand milan 2110
۳*arach taxim 2150
۳* efes taxim 2160
۳*monopol va bristol taxim 2220
۴*ottoman city 2250
۴* molton beyoglu taxim 2460
۴*white monarchVA va cumbali plaza 2360
۴* trass taxim va pera rose 2500
۴* napolyon taxim 2360
۴*yuksel 2330
۴*beyzas suit TAXIM va my bade 2490
۴*kervansaray 2600
۴*the tango sisli 2450
۴*city center taxim 2800
۴*the biancho pera 2490
۴* park by clover taxim 2790
۴*cartoon taxim va taxim lounge 2890
۴* feronya taxim 2660
۴*taxim town 2660
۴* dora va icon 2500
۴* nova plaza va nova plaza park 2720
۴*riva va berjer va troya taxim 3050
۴*taxim express 2920
۴* konak taxim va lion taxim 3060
۴*innpera taxim 3350
۴*taxim gunen 3740
۴*green park taxim 2930
۴*elite prestige 3590
۴*avantgarde va oztanic taxim 3140
۴*golden age va metropolitan 3140
۴*nippon taxim 3310
۵*grand makel topkapi 2560
۵*ramada bayrampasa 2680
۵*palazo donizetti 3530
۵*naz city taxim 3300
۵*biz cevahir 3260
۵*hurry in merter 3520
۵*ramada merter 2730
۵*hilton bomonti 4580
۵*radisson blu sisli 4280
۵*dbl tree hilton piyalepasa 3590
۵*green park merter 2730
۵*dedeman 3180
۵*ramada plaza testilkent 2860
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 3120
۵*mercure bomonti 3490
۵*point taxim 3960

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای