تور_بیروت
عروس خاورمیانه
ویژه ۱۷ دی
پرواز ایران ایر
۷ شب و ۸ روز
LEGEND 3* 4.780.000
WHITE HOUSE 4* 5.140.000
GEMS 4* 6.100.000
RESTON 4* 6.940.000
BLAZOR 4* ساحلی ۷.۳۰۰.۰۰۰
RAMADA PLAZA 5* 7.900.000
RIVERA HOTEL 5*ساحلی ۸.۰۲۰.۰۰۰

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای