تور_بیروت
عروس خاورمیانه
ویژه 17 دی
پرواز ایران ایر
۷ شب و ۸ روز
LEGEND 3* 4.780.000
WHITE HOUSE 4* 5.140.000
GEMS 4* 6.100.000
RESTON 4* 6.940.000
BLAZOR 4* ساحلی 7.300.000
RAMADA PLAZA 5* 7.900.000
RIVERA HOTEL 5*ساحلی 8.020.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای