تور گرجستان
ویژه سال نو میلادی🎄🎄🎁🎁🎉🎉🤶🏻🎅🏽
⏰رفت:۱۷:۰۰
⏰برگشت:۲۰:۴۰
💥پرواز تابان
👌🏼۴ شب
👌🏼TKT…۲۸-۰۱…۱۷۵۰ BA 5%

۳*… ۲۰۶۰ Eurasia
۳*… ۲۱۱۰ ELLEGANCE
۴*… ۲۴۹۰ BETLEM/NOVO
۴*… ۲۷۷۰ COLOMBI/PRIMAVERA
۴*… ۳۸۲۰ City center
۴*… ۴۵۸۰ AMBASADORI HISTORICAL
۵*… ۵۸۵۰ RADISSON BLU

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای