🎄🎉🎄🎉🎄🎉🎄🎉🎄🎉🎄🎉

💎💎💎پرشین فلای 💎💎💎

🎊🎉 تور تفلیس ویژه کریسمس🎉🎊

🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈🎁🎈

✈️ پرواز ایران ایر ✈️

🗓 شنبه-سه شنبه
🗓دوشنبه-پنجشنبه
🗒۲۵-۲۹/۲۵-۰۱ 🔺۲۰۰
🗒۲۹-۰۱/۲۹-۰۵ 🔺۳۰۰
🗒۳۱-۰۳/۳۱-۰۷ 🔺۱۰۰
🗒۰۳-۰۷/۰۳-۱۰ 🔺۲۰۰
🗒۰۵-۰۸ 🔺۲۰۰
🗒۰۶-۱۲ 🔺۲۰۰

🎀like/elegance 3night 1.995.000
۴night 2.095.000
۷night 2.395.000

🎀white palace 3night 2.450.000
۴night 2.680.000
۷night 3.390.000

🎀ibis style 3night 3.530.000
۴night 4.130.000
۷night 5.930.000

🎀grand gmp 3night 2.290.000
۴night 2.470.000
۷night 3.040.000

🎀diadema 3night 2.290.000
۴night 2.470.000
۷night 3.040.000

🎀betlem 3night 2.470.000
۴night 2.740.000
۷night 3.470.000

🎀gng 3night 2.470.000
۴night 2.720.000
۷night 3.470.000

🎀new palace 3night 2.570.000
۴night 2.830.000
۷night 3.670.000

🎀ks hotel 3night 2.560.000
۴night 2.830.000
۷night 3.660.000

🎀colombi 3night 2.670.000
۴night 2.980.000
۷night 3.900.000

🎀red line 3night 2.670.000
۴night 2.980.000
۷night 3.920.000

🎀tibilisi park 3night 2.930.000
۴night 3.330.000
۷night 4.530.000

🎀city avenue 3night 3.870.000
۴night 4.580.000
۷night 6.720.000

🎀holiday inn 3night 4.020.000
۴night 4.795.000
۷night 7.065.000

🎀mercure 3night 4.060.000
۴night 4.830.000
۷night 7.160.000

🎀gallery palace 3night 4.360.000
۴night 5.230.000
۷night 7.860.000

🎀radison blue 3night 5.410.000
۴night 6.630.000
۷night 10.310.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای