🔮🔮تفلیس🔮🔮

💜💜3 شب و 4 روز

🗓18آذر
✈️✈️پرواز قشم ایر

🔮elegance3*bb…………1.140.000

🔮kavela3*bb…………….1.200.000

🔮polo3*bb…………….1.240.000

🔮marsel3*bb……………1.390.000

🔮royal skay4*bb……………..1.430.000

🔮diadema4*bb………………1.500.000

🔮palace4*…………..1.540.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای