🇬🇪 تور #تفلیس

#آفر فوق العاده

📣 27 آذر 3 شب

✈️ پرواز قشم ایر

Hotel 3⭐️

EURASIA 1.490.000
KAVELA 1.530.000

Hotel 4⭐️

GRAND GMP 1.790.000
GREMI 1.920.000
GNG 2.140.000
TOSCANO 2,220,000
COLOMBI / PRIMAVERA 2.330.000
RAMADA / AMERI 3.190.000

HOTEL 5⭐️

RADISSON 5.070.000
BILTMORE 5.180

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای