دبی 🔥🔥

13 دی ماه ❄️ 7شب و 8 روز 🌓
پرواز ماهان ✈️
فستیوال خرید دبی💃🏻🥂🛍🎉

🏢 3* Delmon

💰4.600.000 😊

✅ بلیط، ویزا، هتل، ترنسفر و بیمه

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای