تور دبی✔️

18 دی ماه ❌

پرواز ایران ایر ✈️

OFFER 💥 OFFER 💥 OFEER 💥 OFEER

8-12 JAN 📆 ⏱7:00 be 21:10

🌚4 NIGHT

OFFER 💥 OFFER 💥 OFEER 💥 OFEER

🇦🇪 3* Golden Square 3.240
🇦🇪 3* Mayfair 3.260
🇦🇪 3* Delmon 3.310 😇
🇦🇪 3* Dubai Palm 3.340
🇦🇪 3* California H.B 3.400
🇦🇪 3* Ibis Al Rigga 3.730
🇦🇪 3* Claridge H.B 3.470
🇦🇪 4* Reflections 3.500😊
🇦🇪 4* Grand Central Hotel 3.650
🇦🇪 4* Abjad Grand Hotel 3.650
🇦🇪 4* New Black Stone 3.680☺️
🇦🇪 4* Avenue 3.680😎
🇦🇪 4* Copthorne Hotel Dubai 4.290
🇦🇪 5* Hyatt Regency 4.570

✅بلیط.ویزا.هتل.ترانسفر.بیمه

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای