🇦🇪 تور دبی

پرشین فلای 🎊🎄🎇

📆 30 دسامبر – 3 شب

✈️ پرواز ایران ایر

رفت : 07:00
برگشت : 21:10

⭐️⭐️⭐️

GOLDEN SQUARE 4.220

MYFAIR 7.050

⭐️⭐️⭐️⭐️

BYBLOS 7.130

GRAND CENTRAL 8.000

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

SHERATON GRAND 11.000

SOFITEL DUBAI THE PALM 18.850

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای