تور دبی 🇦🇪🇦🇪

۳ شب 🌚 و ۴ روز 🌞

📆۲۳-۲۶ JAN

🛫 IRAN AIR FLIGHT

♦️۳* Golden Square 3.025🔻
♦️۳* Mayfair 3.060
♦️۳* Delmon 3.085
♦️۳* Lavender 3.200
♦️۳* Dubai Palm 3.120😍
♦️۳* California H.B 3.175
♦️۳* Claridge H.B 3.220
♦️۳* Sun & Sands 3.300🎩
♦️۴* Grand Central Hotel 3.365
♦️۴* New Black Stone 3.390
♦️۴* Avenue 3.390
♦️۴* Fortune Grand 3.500 🤩
♦️۵* Carlton Palace 3.800
♦️۵* Jood Palace 4.100
♦️۵* Hyatt Regency 4.600

✅بلیط.ویزا.هتل.ترانسفر.بیمه

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای