تور دبی 🇦🇪🇦🇪

3 شب 🌚 و 4 روز 🌞

📆23-26 JAN

🛫 IRAN AIR FLIGHT

♦️3* Golden Square 3.025🔻
♦️3* Mayfair 3.060
♦️3* Delmon 3.085
♦️3* Lavender 3.200
♦️3* Dubai Palm 3.120😍
♦️3* California H.B 3.175
♦️3* Claridge H.B 3.220
♦️3* Sun & Sands 3.300🎩
♦️4* Grand Central Hotel 3.365
♦️4* New Black Stone 3.390
♦️4* Avenue 3.390
♦️4* Fortune Grand 3.500 🤩
♦️5* Carlton Palace 3.800
♦️5* Jood Palace 4.100
♦️5* Hyatt Regency 4.600

✅بلیط.ویزا.هتل.ترانسفر.بیمه

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای