تور دبی 👗👛 4 شب و 5 روز 🌞

ویژه فستیوال خرید 👗👛👓👖🎀

📆19-23 JAN

🛫 IRAN AIR FLIGHT

♦️3* Golden Square 3.230🔻👠
♦️3* Mayfair 3.270
♦️3* Delmon 3.315 👡
♦️3* Lavender 3.460
♦️3* Dubai Palm 3.360
♦️3* California H.B 3.430
♦️3* Claridge HB 3.490
♦️4* Reflections 3.560🎩
♦️4* Grand Central Hotel 3.675
♦️4* New Black Stone 3.700
♦️4* Avenue 3.700👗
♦️5* Carlton Palace 4.240
♦️5* Jood Palace 4.650
♦️5* Hyatt Regency 5.300

✅بلیط.ویزا.هتل.ترانسفر.بیمه

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای