تور دبی 👗👛 ۴ شب و ۵ روز 🌞

ویژه فستیوال خرید 👗👛👓👖🎀

📆۱۹-۲۳ JAN

🛫 IRAN AIR FLIGHT

♦️۳* Golden Square 3.230🔻👠
♦️۳* Mayfair 3.270
♦️۳* Delmon 3.315 👡
♦️۳* Lavender 3.460
♦️۳* Dubai Palm 3.360
♦️۳* California H.B 3.430
♦️۳* Claridge HB 3.490
♦️۴* Reflections 3.560🎩
♦️۴* Grand Central Hotel 3.675
♦️۴* New Black Stone 3.700
♦️۴* Avenue 3.700👗
♦️۵* Carlton Palace 4.240
♦️۵* Jood Palace 4.650
♦️۵* Hyatt Regency 5.300

✅بلیط.ویزا.هتل.ترانسفر.بیمه

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای