تور دبی✔️ ویژه کنسرت 🎤

۲۶ دی ماه ❌ ۴ شب و ۵ روز 🌞

پرواز ایران ایر ✈️

OFFER 🇦🇪💥 OFFER 🇦🇪💥 OFEER 🇦🇪💥 OFEER

۱۶-۲۰ JAN 📆 ⏱ ۰۷ be 21:10

OFFER 🇦🇪💥 OFFER 🇦🇪💥 OFEER 🇦🇪💥 OFEER

🎤 ۳* Golden Square 3.900🔻🎤
🎤 ۳* Mayfair 3.910
🎤 ۳* Delmon 3.990
🎤 ۳* Phoenix 4.020
🎤 ۳* Dubai Palm 4.050
🎤 ۳* Lavender 4.170
🎤 ۴* Reflections 4.220
🎤 ۴* Dorus Hotel 4.350
🎤 ۴* Grand Central Hotel 4.370
🎤 ۴* Avenue 4.370
🎤 ۴* New Black Stone4.380
🎤 ۴* Grand Excelsior Hotel Deira 4.480
🎤 ۵* Hyatt Regency 5.190
🎤 ۵* Jood Palace 5.390

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای