تور سامویی ۷ شب و ۸ روز با پرواز ماهان ویژه ۱۸ دی ماه
۳*ASPIRA SAMUI 9000
۳*COSI SAMUI 9700
۳*IBIS SAMUI 9100
۴*MERCURE KOH SAMUI 10100
۴*NORA BEACH RESORT 11000
۴*KC RESORT & OVER WATER 12200
۴*AMARI KOH SAMUI 13300
۴*KC BEACH CLUB & POOL 12400
۵*MAI SAMUI 12600
۵*NORA BURI RESORT& SPA 12200
۵*NIKKI BEACH 13400
۵*CENTARA GRAND BEACH RESORT 13700
۵*SAREERAYA 15000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای