❌💠❌ آفر ویژه تورهای #مالزی❌💠❌

🔹🎎 7 شب و #8_روز
🔹🎎پرواز #ماهان

❌❌ ویژه 4 فوریه❌❌

⭐️⭐️⭐️ sand piper 3,948
⭐️⭐️⭐️ star point 3,948
⭐️⭐️⭐️⭐️ flamingo 4,069
4⭐️⭐️⭐️⭐️ cosmo 4,284
4⭐️⭐️⭐️⭐️ holidayinn 4,509
4⭐️⭐️⭐️⭐️ royal bintang 4,590
4⭐️⭐️⭐️⭐️ grand season 4,509
4⭐️⭐️⭐️⭐️ tamu 4,753
4⭐️⭐️⭐️⭐️ forama bukit bintang 4,805
5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ sunway putra 4,805
5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ mercure 4,876
5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ novotel 4,937
5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ impiana klcc 5,305
5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ berjaia times 5,305
5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ istana 5,376
5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ fraser residence 5,478
5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ royal chulan 5,662
5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ renaissance 5,734
5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ sheraton kulalampur 6,091
5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ grand miliniom 6,163
5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ intercontinental 5,519
5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ traders 6,949
5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ shangrilla 7,521
5⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ rizt carlton 7,663

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای