🚃 مشهد ترکیبی (هوایی + قطار)
🌙۲شب و ۳ روز
🍔صبحانه،نهار و شام👈 ۳۹۰/۰۰۰تومان

🚃 مشهد زمینی (قطار درجه یک )
🌙۲شب و ۳ روز
🍔صبحانه،نهار و شام👈 ۳۱۰/۰۰۰ تومان

🚃 مشهد زمینی (قطارشش تخته)
🌙۲شب و ۳ روز
🍔صبحانه،نهار و شام👈 ۲۵۰/۰۰۰ تومان

🚃 مشهد زمینی (قطار اتوبوسی)
🌙۲ شب و ۳ روز
🍔صبحانه،نهار و شام👈 ۲۲۰/۰۰۰ تومان

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای