تور مشهد

//تور مشهد

نمایش پروازهای  Tehran به Mashhad  چارتری و ارزان قیمت

تور مشهد

۱۳۹۷/۱۰/۱۵ ۱۱:۰۹:۴۵۱۵ دی ۱۳۹۷|خبر|

🚂🚂نرخ ویژه تور مشهد🚂🚂

⏰ ۲ شب و ۳ روز اقامت

📫رفت ۹۷/۱۰/۱۶
📭برگشت ۹۷/۱۰/۱۹

🌹 هتل آپارتمان بارانا ۲۶۲,۰۰۰ تومان (فولبرد)
🌲 هتل آپارتمان هاوین ۲۷۲,۰۰۰ تومان (فولبرد)
🌹 هتل آپارتمان بهزاد ۲۹۲,۰۰۰ تومان (فولبرد)
🌲 هتل ۲ ⭐️ مرمر ۲۸۸,۰۰۰ تومان (فولبرد)
🌹 هتل ۳ ⭐️ حیات شرق ۴۱۲,۰۰۰ تومان (فولبرد)
🌲 هتل ۳ ⭐️ منجی ۴۰۲,۰۰۰ تومان (فولبرد)
🌹 هتل ۳ ⭐️ خیام ۲۹۲,۰۰۰ تومان (فولبرد)
🌲 هتل ۳ ⭐️ سهند ۳۸۲,۰۰۰ تومان (فولبرد)
🌹 هتل ۴ ⭐️ عماد ۳۳۲,۰۰۰ تومان (فولبرد)
🌲 هتل ۴ ⭐️ هلیا ۲۵۰,۰۰۰ تومان (اقامت صبحانه)
🌹 هتل ۴ ⭐️ مشهد ۴۸۲,۰۰۰ تومان (فولبرد)
🌲 هتل ۴ ⭐️ جواد ۶۴۲,۰۰۰ تومان (فولبرد)
🌹 هتل ۵ ⭐️ آرمان ۵۱۲,۰۰۰ تومان (اقامت صبحانه)
🌲 هتل ۵ ⭐️ سی نور ۴۵۰,۰۰۰ تومان (اقامت صبحانه)
🌹 هتل ۵ ⭐️ درویشی ۵۷۴,۰۰۰ تومان (اقامت صبحانه)
🌲 هتل ۵ ⭐️ پارسیس ۵۰۰,۰۰۰ تومان (فولبرد)