🌎🌎تور مشهد 🌎🌎

⭐️۴ شب و ۵ روز⭐️

🎗ویژه ۱۴ دی 🎗

🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
ادمان ۲* ……… ۵۳۵ فول برد
الوند ۲*……….۵۶۰ فول برد
هلیا ۳*………. ۶۱۰ فول برد
میامی۳* ……….۶۴۵ فول برد
جواد ۴* ……….۹۷۵ فول برد
فردوس ۴* ……….۷۸۰ فول برد
بین المللی قصر ۵* ……….۸۵۰ با صبحانه
الماس ۲ ۵*………. ۸۹۰ با صبحانه

🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای