🍐🍇🍐تورهای زمینی مشهد🍏🍒🍇

🌟🌟🌟ویژه دی ماه🌟🌟🌟

🚇رفت و برگشت با قطار۶تخته🚇🚇

🔆 ۲ شب و ۳روز اقامت کامل

🔵هتل آپارتمان – خیابان امام رضا۲۷ / صبحانه. نهار. شام منو انتخابی🥗🍕🍗🍔

🌟رفت شنبه۱دی👈۲۴۰.۰۰۰
🌟رفت یکشنبه۲دی👈۲۴۰.۰۰۰
🌟رفت دوشنبه۳ دی👈۲۴۵.۰۰۰
🌟رفت سه شنبه۴دی 👈۲۶۵.۰۰۰
🌟رفت چهارشنبه۵دی 👈۲۶۵.۰۰۰
🌟رفت پنجشنبه۶دی👈۲۴۰.۰۰۰
🌟رفت جمعه۷دی👈۲۳۵.۰۰۰
🌟رفت شنبه۸دی👈۲۳۵.۰۰۰
🌟رفت یکشنبه۹دی👈۲۴۰.۰۰۰
🌟رفت دوشنبه۱۰دی👈۳۵۵.۰۰۰
🌟رفت سه شنبه۱۱دی👈۳۶۰.۰۰۰
🌟رفت چهارشنبه۱۲دی 👈 ۳۵۵.۰۰۰
🌟رفت پنجشنبه۱۳دی👈۲۴۵.۰۰۰
🌟رفت جمعه۱۴دی 👈۲۴۰.۰۰۰
🌟رفت شنبه۱۵دی👈 ۲۳۵.۰۰۰

🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎

🚆رفت وبرگشت باقطار۴تخته🚆🚆

🔆۲شب و۳ روز اقامت کامل

🔴هتل آپارتمان _ خیابان امام رضا۲۷/صبحانه. نهار. شام منوانتخابی 🍗🍔 🍖🍕

🌟رفت شنبه ۱دی👈۲۸۵.۰۰۰
🌟رفت یکشنبه۲دی👈۲۸۵.۰۰۰
🌟رفت دوشنبه۳دی👈۲۹۵.۰۰۰
🌟رفت سه شنبه۴دی👈 ۳۰۰.۰۰۰
🌟رفت چهارشنبه۵دی👈۳۰۰.۰۰۰
🌟رفت پنجشنبه۶دی👈 ۲۹۰.۰۰۰
🌟رفت جمعه۷دی👈۲۸۰.۰۰۰
🌟رفت شنبه۸دی👈۲۷۰.۰۰۰
🌟رفت یکشنبه۹دی👈۲۷۵.۰۰۰
🌟رفت دوشنبه۱۰دی👈۲۹۰.۰۰۰
🌟رفت سه شنبه۱۱دی👈۲۹۹.۰۰۰
🌟رفت چهارشنبه۱۲دی👈۲۹۹.۰۰۰
🌟رفت پنچشنبه۱۳دی👈۲۹۵.۰۰۰
🌟رفت جمعه۱۴دی👈۲۸۵.۰۰۰
🌟رفت شنبه۱۵دی👈۲۸۰.۰۰۰

🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎

✅درتمامی هتلها با نرخ بالاتر نیز موجود میباشد
✅رزرو بیشتر ۲ شب نیز انجام میشود

تورهای فوق در روز شنبه۲۴ دی ماه ثبت گردیده است با توجه به تغییرات نرخ قطار اگر رزرو در روزهای بعد انجام شود امکان کاهش یا افزایش نرخ تور وجود دارد

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای