🌸پرشین فلای 🌸
تور هوایی باکو
با پرواز مستقیم ایران ایر✈️✈️
4 روزه🌈
⭐️⭐️⭐️RIVA 3*2300
⭐️⭐️⭐️CONSUL/CASPIAN 3*2390

⭐️⭐️⭐️⭐️af beach 4*2280
⭐️⭐️⭐️⭐️ASKAR/ARIVA 4*2390
⭐️⭐️⭐️⭐️ROYAL/AMARA 4*2570
⭐️⭐️⭐️⭐️EMERLAND 4*2730
⭐️⭐️⭐️⭐️GRAND/NOBEL 4*2890

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️GOLDEN SHINE 5*2570
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️CROWN 5*2800
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ATLAS 5*2960
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️QAFQAZ POINT 5*3110
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️GRAND EUROPE 5*3270
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️SHAH PALACE 5*3420

✨پرشین فلای ✨
#بهترین نرخ خدمات وهتل و ویزا

کانتر فروش : حیدری👩🏼‍⚖️
📞 021-88849324

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای