تورهوایی کربلا و نجف ✈️✈️✈️✈️

زیر نظر سازمان حج و زیارت …
ویژه دی ماه 97
********************************************* 3شب نجف-3 شب کربلا -1 شب کاظمین *** گشت نیمروزی سامرا
97/10/3 دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
97/10/4 دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
97/10/5 دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
97/10/6 دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
97/10/8 دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
97/10/10 دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
97/10/11 دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
97/10/13 دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
97/10/15 دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
97/10/17 دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
97/10/20 دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
97/10/22 دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
97/10/25 دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️
97/10/27 دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق
✈️✈️✈️

نرخ تور هوایی هتل درجه الف 3/492/000
نرخ تور زمینی هتل درجه الف 2/123/000

☑️ خدمات تور : 7شب اقامت در هتل درجه الف به همراه صبحانه ، نهار ، شام – ویزا- بیمه – زیارت کامل دوره نجف و کربلا کاظمین -به همراه گشت نیمروزی سامرا بدون اقامت – مدیرمداح – پروازرفت و برگشت با ماهان ☑️جهت اطلاع از تاریخهای اعزام زمینی نیز تماس بگیرید.

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای