تور آنکارا 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷(DEC 30-02) پرواز ایران ایر
۳ شب و ۴ روز 🍁🍂
🌟🌟🌟
۳*AMAR 1770
۳*GOLD HOTEL 1810
۳*ETAP BULVAR 1870
۳*ELIT PALAS 1940

🌟🌟🌟🌟
۴*ANKARA ROYAL 1910
۴*SEVEN DEEP 2010
۴*DEMORA 2040
۴*KİNG/ PARK 2090
۴*CINNAH 2140
۴*CK FARABI 2180
۴*ANEMON 2280

🌟🌟🌟🌟🌟
۵*BERA ANKARA 2080
۵*HILTONSA 2280
۵*GRAND ANKARA 2350
۵*LATANYA 2450
🍁🍂🍁🍂🍁🍂پرشین فلای ۰۲۱۸۸۸۴۹۳۲۴📞🍁🍂🍁🍂🍁🍂

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای