تور پاتایا ۷ شب و ۸ روز با پرواز ماهان ویژه ۱۸ دی
۳*MARINA PARADISE 4165
۳*THE SUN RESORT 4285
۳*SIWALAI 4550
۳*WIZ HOTEL 4550
۳*GRAND DAY NIGHT 4620
۳*MIND RESORT 4788
۳*HISO 4630
۳*LOMA RESORT 4990
۳*WELCOME PLAZA 4780
۳*GOLDEN BEACH 4920
۳*NEO HOTEL 4720
۳*SUNSHINE VISTA 5200
۳*IBIS PATTAYA 5200
۳*MARKLAND BOUTIQUE 4990
۴*P PLUS 5100
۴*BOUTIQUE CITY 4990
۴*BESTON PATTAYA 4880
۴*SUNCITY 5080
۴*SELECTION 5420
۴*MIKE ORCHID 5420
۴*BALI HAI BAY 5550
۴*ASIA PATTAYA 5550
۴*AIYARA GRAND 5300
۴*PATTAYA SEA VIEW 5640
۴*SEASON 5 5990
۴*CITRUS PARC 5500
۴*VISTA PATTAYA 5920
۴*MERCURE PATTAYA 5980
۴*AYA BOUTIQUE 6680
۴*SIGNATURE PATTAYA 5920
۵*CITRUS GRAND 5640
۵*WELCOME WORLD 6480
۵*GARDEN CLIFF 6480
۵*ZING PATTAYA 6900
۴*SIAM BAY SHORE(TOP) 7520
۵*MERA MARE 7750
۵*DUSIT THANI 7880
۵*GRAND PALAZZO 6600
۵*MYTT BEACH 7400
۵*BARAQUDA 7750
۵*AMARI ORCHID TOWER 9100
۵*CAPE DARA 8800

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای