تور پاتایا ۷ شب و ۸ روز با پرواز ماهان ویژه ۲۷ دی
۳*MARINA PARADISE 4295
۳*THE SUN RESORT 4440
۳*SIWALAI 4730
۳*WIZ HOTEL 4730
۳*GRAND DAY NIGHT 4820
۳*MIND RESORT 4950
۳*HISO 4820
۳*LOMA RESORT 5180
۳*WELCOME PLAZA 4950
۳*GOLDEN BEACH 5100
۳*NEO HOTEL 4880
۳*SUNSHINE VISTA 5400
۳*IBIS PATTAYA 5400
۳*MARKLAND BOUTIQUE 5200
۴*P PLUS 5250
۴*BOUTIQUE CITY 5180
۴*BESTON PATTAYA 5020
۴*SUNCITY 5240
۴*SELECTION 5600
۴*MIKE ORCHID 5620
۴*BALI HAI BAY 5750
۴*ASIA PATTAYA 5750
۴*AIYARA GRAND 5450
۴*PATTAYA SEA VIEW 5820
۴*SEASON 5 6180
۴*CITRUS PARC 5690
۴*VISTA PATTAYA 6110
۴*MERCURE PATTAYA 6180
۴*AYA BOUTIQUE 6920
۴*SIGNATURE PATTAYA 6120
۵*CITRUS GRAND 5840
۵*WELCOME WORLD 6700
۵*GARDEN CLIFF 6700
۵*ZING PATTAYA 7130
۴*SIAM BAY SHORE(TOP) 7780
۵*MERA MARE 7990
۵*DUSIT THANI 8150
۵*GRAND PALAZZO 6900
۵*MYTT BEACH 7640
۵*BARAQUDA 7990
۵*AMARI ORCHID TOWER 9300
۵*CAPE DARA 9090

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای