تور ۴ روزه استانبول۱۷دسامبر صبح به شب
۳*monarch 1920
۳* malkoc 1930
۳* grand milan 1970
۳* efes taxim va liva taxim 1990
۳*arach taxim 2040
۳*monopol va bristol taxim 2040
۴*ottoman city 2040
۴* molton beyoglu taxim 2140
۴*white monarchVA 2080
۴*pera rose va trass taxim 2120
۴* napolyon taxim 2100
۴*yuksel 2080
۴*beyzas suit TAXIM 2140
۴*kervansaray 2250
۴*the tango sisli 2130
۴*city center taxim 2310
۴*the biancho pera 2220
۴* park by clover taxim 2300
۴*cartoon taxim 2340
۴* feronya taxim 2220
۴*taxim town 2160
۴* dora va icon 2160
۴* nova plaza va nova plaza park 2300
۴*riva va berjer va troya taxim 2470
۴*taxim express 2220
۴* konak taxim va lion taxim 2480
۴*innpera taxim 2620
۴*taxim gunen 2820
۴*green park taxim 2370
۴*elite prestige 2670
۴*avantgarde va oztanic taxim 2560
۴*golden age va metropolitan 2520
۴*nippon taxim 2640
۵*grand makel topkapi 2170
۵*ramada bayrampasa 2190
۵*palazo donizetti 3250
۵*radisson blu sisli 3100
۵*dbl tree hilton piyalepasa 2740
۵*green park merter 2290
۵*dedeman 2420
۵*ramada plaza testilkent 2340
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 2460
۵*mercure bomonti 2660
۵*point taxim 2930
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۲۵۰۰
۵*titanic bussines 2420
۵*grand cevahir 2610
۵*surmeli 2410
۵*titanic downtown 2490
۵*elite world & elysium taxim 2930
۵*FRASER PALACE ANTHILL 3040

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای