تور 4 روزه استانبول17دسامبر صبح به شب
3*monarch 1920
3* malkoc 1930
3* grand milan 1970
3* efes taxim va liva taxim 1990
3*arach taxim 2040
3*monopol va bristol taxim 2040
4*ottoman city 2040
4* molton beyoglu taxim 2140
4*white monarchVA 2080
4*pera rose va trass taxim 2120
4* napolyon taxim 2100
4*yuksel 2080
4*beyzas suit TAXIM 2140
4*kervansaray 2250
4*the tango sisli 2130
4*city center taxim 2310
4*the biancho pera 2220
4* park by clover taxim 2300
4*cartoon taxim 2340
4* feronya taxim 2220
4*taxim town 2160
4* dora va icon 2160
4* nova plaza va nova plaza park 2300
4*riva va berjer va troya taxim 2470
4*taxim express 2220
4* konak taxim va lion taxim 2480
4*innpera taxim 2620
4*taxim gunen 2820
4*green park taxim 2370
4*elite prestige 2670
4*avantgarde va oztanic taxim 2560
4*golden age va metropolitan 2520
4*nippon taxim 2640
5*grand makel topkapi 2170
5*ramada bayrampasa 2190
5*palazo donizetti 3250
5*radisson blu sisli 3100
5*dbl tree hilton piyalepasa 2740
5*green park merter 2290
5*dedeman 2420
5*ramada plaza testilkent 2340
5*holiday inn topkapi va crown plaza 2460
5*mercure bomonti 2660
5*point taxim 2930
5*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم 2500
5*titanic bussines 2420
5*grand cevahir 2610
5*surmeli 2410
5*titanic downtown 2490
5*elite world & elysium taxim 2930
5*FRASER PALACE ANTHILL 3040

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای