تورهوایی کربلا و نجف ✈️✈️✈️✈️

زیر نظر سازمان حج و زیارت …

********************************************* ۳شب نجف-۳ شب کربلا -۱ شب کاظمین *** گشت نیمروزی سامرا

۹۷/۹/۲۰ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق ✈️✈️✈️
۹۷/۹/۲۲ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق ✈️✈️✈️
۹۷/۹/۲۴ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق ✈️✈️✈️
۹۷/۹/۲۵ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق ✈️✈️✈️
۹۷/۹/۲۶ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق ✈️✈️✈️
۹۷/۹/۲۷ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق ✈️✈️✈️
۹۷/۹/۲۸ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق ✈️✈️✈️
۹۷/۹/۲۹ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق ✈️✈️✈️
۹۷/۹/۳۰ دوطرف با هواپیمایی ماهان – با احتساب هزینه سامرا و کاظمین و ورود به عراق ✈️✈️✈️

☑️ خدمات تور : ۷شب اقامت در هتل درجه الف به همراه صبحانه ، نهار ، شام – ویزا- بیمه – زیارت کامل دوره نجف و کربلا کاظمین -به همراه گشت نیمروزی سامرا بدون اقامت – مدیرمداح – پروازرفت و برگشت با ماهان – ☑️ تاریخ اعزام ۲۴ آذر ماه نیز ، هتل درجه ب و درجه ج موجود می باشد.

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای