🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬

📢 📢📢 آفر ویژه کیش

☀️۳ شب و ۴ روز۶۴۰.۰۰۰ تومان
☀️۴ شب و ۵ روز ۷۶۰.۰۰۰ تومان

☂👓 ☂👓 ☂👓 ☂👓 ☂👓

خدمات :
صبحانه رایگان
گشت جزیره رایگان
ورودی سافاری رایگان
ورودی سینما ۷ بعدی رایگان
ورودی شهربازی رایگان

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای