👈🏼👈🏼 توجه توجه پرشین فلای
📣 تور آنکارا 4 روزه

✈️✈️ پرواز ایران ایر

ساعت رفت 16:45

ساعت برگشت 21:45

26 ____ 30 DEC

SIYAV HOTEL 3* 25 MIN VAC 1.750 NET

ETAP BULVAR 3* 25 MIN VAC 1.830 NET

RADISSON BLU 4* 10 MIN VAC 1.930 NET

BEST WESTERN 4* 20 MIN VAC 1.990 NET

SEVEN DEEP 4* 20 MIN VAC 1.990 NET

CINNAH 4* 15 MIN VAC 2050 NET

HILTON 5* 10 MIN VAC 2.290 NET

GRAND ANKARA 5* 20 MIN VAC 2.350 NET

SWISS OTEL 5* 35 MIN VAC 2.390 NET

SHERATON 5* 10 MIN VAC 2.490 NET

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای