تور ۵ روزه استانبول ۳ ژانویه قشم ایر
۳*monarch 1680
۳* malkoc 1695
۳* rouge noire 1740
۳*arac taxim 1810
۳* efes taxim 1820
۳*monopol va bristol taxim 1860
۴*ottoman city 1890
۴* molton beyoglu taxim 2040
۴*white monarchVA va cumbali plaza 1970
۴*pera rose va trass taxim 2000
۴* napolyon taxim 1970
۴*yuksel 1940
۴*beyzas suit TAXIM va my bade 2040
۴*kervansaray 2150
۴*the tango sisli 2030
۴*city center taxim 2290
۴*the biancho pera 2060
۴* park by clover taxim 2270
۴*cartoon taxim 2360
۴* feronya taxim 2180
۴*taxim town 2180
۴* dora va icon 2060
۴* nova plaza va nova plaza park 2230
۴*riva va berjer va troya taxim 2470
۴*taxim express 2360
۴* konak taxim va lion taxim 2480
۴*innpera taxim 2690
۴*taxim gunen 2970
۴*green park taxim 2370
۴*elite prestige 2860
۴*avantgarde va oztanic taxim 2590
۴*golden age va metropolitan 2540
۴*nippon taxim 2640
۵*grand makel topkapi 2110
۵*ramada bayrampasa 2200
۵*palazo donizetti 2800
۵*naz city taxim 2660
۵*biz cevahir 2600
۵*hurry in merter 2790
۵*ramada merter 2320
۵*hilton bomonti 4660
۵*radisson blu sisli 3370
۵*dbl tree hilton piyalepasa 2860
۵*green park merter 2230
۵*dedeman 2450
۵*ramada plaza testilkent 2320
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 2510
۵*mercure bomonti 2790
۵*point taxim 3130
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۲۷۵۰
۵*titanic bussines 2450
۵*grand cevahir 2880
۵*surmeli 2420
۵*titanic downtown 2560
۵*elite world va elysium taxim 3130
۵*point barbarous 2970

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای