تور ۵ روزه استانبول۱۱و۱۲و۱۸ژانویه صبح به شب اطلس
۳*monarch va malkoc 1790
۳* rouge noire 1870
۳*efes taxim 1940
۳*arach taxim 1940
۳* montagna hera 2010
۳*monopol va bristol taxim 1990
۴*ottoman city 2010
۴* molton beyoglu taxim 2150
۴*white monarchVA va cumbali plaza 2090
۴* trass taxim va pera rose 2180
۴* napolyon taxim 2090
۴*yuksel 2060
۴*beyzas suit TAXIM 2060
۴*kervansaray 2250
۴*the tango sisli 2140
۴*taxim line 2380
۴*the biancho pera va my bade 2170
۴* park by clover taxim 2370
۴*cartoon taxim va taxim lounge 2430
۴* feronya taxim 2280
۴*taxim town 2280
۴* dora va icon 2180
۴* nova plaza va nova plaza park 2320
۴*riva va berjer va troya taxim 2550
۴*taxim express 2450
۴* konak taxim va lion taxim 2560
۴*innpera taxim 2750
۴*taxim gunen 3010
۴*green park taxim 2460
۴*elite prestige 2910
۴*avantgarde va oztanic taxim 2610
۴*golden age va metropolitan 2610
۴*nippon taxim 2720
۵*grand makel topkapi 2220
۵*ramada bayrampasa 2300
۵*palazo donizetti 2870
۵*naz city taxim 2720
۵*biz cevahir 2680
۵*hurry in merter 2860
۵*ramada merter 2330
۵*hilton bomonti 3580
۵*radisson blu sisli 3380
۵*dbl tree hilton piyalepasa 2910
۵*green park merter 2330
۵*dedeman 2630
۵*ramada plaza testilkent 2420
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 2590
۵*mercure bomonti 2840
۵*point taxim 3160
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۲۸۲۰
۵*titanic bussines 2540
۵*grand cevahir 2940
۵*surmeli 2530
۵*titanic downtown 2640
۵*elite world va elysium taxim 3210
۵*point barbarous 2960

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای