تور ۷ روزه استانبول ۳ ژانویه قشم ایر
۳*monarch 1895
۳* malkoc 1920
۳* rouge noire 1950
۳*arac taxim 2060
۳* efes taxim 2070
۳*monopol va bristol taxim 2140
۴*ottoman city 2170
۴* molton beyoglu taxim 2390
۴*white monarchVA va cumbali plaza 2280
۴*pera rose va trass taxim 2330
۴* napolyon taxim 2280
۴*yuksel 2250
۴*beyzas suit TAXIM va my bade 2390
۴*kervansaray 2560
۴*the tango sisli 2380
۴*city center taxim 2770
۴*the biancho pera 2420
۴* park by clover taxim 2740
۴*cartoon taxim 2880
۴* feronya taxim 2600
۴*taxim town 2600
۴* dora va icon 2420
۴* nova plaza va nova plaza park 2680
۴*riva va berjer va troya taxim 3050
۴*taxim express 2880
۴* konak taxim va lion taxim 3060
۴*innpera taxim 3370
۴*taxim gunen 3780
۴*green park taxim 2890
۴*elite prestige 3620
۴*avantgarde va oztanic taxim 3220
۴*golden age va metropolitan 3140
۴*nippon taxim 3290
۵*grand makel topkapi 2490
۵*ramada bayrampasa 2620
۵*palazo donizetti 3520
۵*naz city taxim 3310
۵*biz cevahir 3230
۵*hurry in merter 3510
۵*ramada merter 2820
۵*hilton bomonti 6320
۵*radisson blu sisli 4370
۵*dbl tree hilton piyalepasa 3620
۵*green park merter 2680
۵*dedeman 3020
۵*ramada plaza testilkent 2820
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 3090
۵*mercure bomonti 3510
۵*point taxim 4030
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۳۴۵۰
۵*titanic bussines 3020
۵*grand cevahir 3650
۵*surmeli 2960
۵*titanic downtown 3160
۵*elite world va elysium taxim 4030
۵*point barbarous 3780

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای