تور 7 روزه استانبول 3 ژانویه قشم ایر
3*monarch 1895
3* malkoc 1920
3* rouge noire 1950
3*arac taxim 2060
3* efes taxim 2070
3*monopol va bristol taxim 2140
4*ottoman city 2170
4* molton beyoglu taxim 2390
4*white monarchVA va cumbali plaza 2280
4*pera rose va trass taxim 2330
4* napolyon taxim 2280
4*yuksel 2250
4*beyzas suit TAXIM va my bade 2390
4*kervansaray 2560
4*the tango sisli 2380
4*city center taxim 2770
4*the biancho pera 2420
4* park by clover taxim 2740
4*cartoon taxim 2880
4* feronya taxim 2600
4*taxim town 2600
4* dora va icon 2420
4* nova plaza va nova plaza park 2680
4*riva va berjer va troya taxim 3050
4*taxim express 2880
4* konak taxim va lion taxim 3060
4*innpera taxim 3370
4*taxim gunen 3780
4*green park taxim 2890
4*elite prestige 3620
4*avantgarde va oztanic taxim 3220
4*golden age va metropolitan 3140
4*nippon taxim 3290
5*grand makel topkapi 2490
5*ramada bayrampasa 2620
5*palazo donizetti 3520
5*naz city taxim 3310
5*biz cevahir 3230
5*hurry in merter 3510
5*ramada merter 2820
5*hilton bomonti 6320
5*radisson blu sisli 4370
5*dbl tree hilton piyalepasa 3620
5*green park merter 2680
5*dedeman 3020
5*ramada plaza testilkent 2820
5*holiday inn topkapi va crown plaza 3090
5*mercure bomonti 3510
5*point taxim 4030
5*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم 3450
5*titanic bussines 3020
5*grand cevahir 3650
5*surmeli 2960
5*titanic downtown 3160
5*elite world va elysium taxim 4030
5*point barbarous 3780

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای