تور ۷ روزه استانبول ۷ ژانویه صبح به شب
۳*monarch 2090
۳* malkoc 2120
۳* rouge noire 2160
۳*arach taxim 2270
۳* efes taxim 2280
۳*monopol va bristol taxim 2350
۴*ottoman city 2380
۴* molton beyoglu taxim 2600
۴*white monarchVA va cumbali plaza 2490
۴*pera rose va trass taxim 2540
۴* napolyon taxim 2490
۴*yuksel 2460
۴*beyzas suit TAXIM va my bade 2600
۴*kervansaray 2770
۴*the tango sisli 2590
۴*city center taxim 2980
۴*the biancho pera 2630
۴* park by clover taxim 2950
۴*cartoon taxim 3090
۴* feronya taxim 2810
۴*taxim town 2810
۴* dora va icon 2630
۴* nova plaza va nova plaza park 2890
۴*riva va berjer va troya taxim 3260
۴*taxim express 3090
۴* konak taxim va lion taxim 3270
۴*innpera taxim 3580
۴*taxim gunen 3990
۴*green park taxim 3100
۴*elite prestige 3830
۴*avantgarde va oztanic taxim 3430
۴*golden age va metropolitan 3350
۴*nippon taxim 3500
۵*grand makel topkapi 2700
۵*ramada bayrampasa 2830
۵*palazo donizetti 3730
۵*naz city taxim 3520
۵*biz cevahir 3440
۵*hurry in merter 3720
۵*ramada merter 3030
۵*hilton bomonti 6530
۵*radisson blu sisli 4580
۵*dbl tree hilton piyalepasa 3830
۵*green park merter 2890
۵*dedeman 3230
۵*ramada plaza testilkent 3030
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 3300
۵*mercure bomonti 3720
۵*point taxim 4240
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۳۶۶۰
۵*titanic bussines 3230
۵*grand cevahir 3860
۵*surmeli 3170
۵*titanic downtown 3370
۵*elite world va elysium taxim 4240
۵*point barbarous 3990

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای