تور 7 روزه استانبول 7 ژانویه صبح به شب
3*monarch 2090
3* malkoc 2120
3* rouge noire 2160
3*arach taxim 2270
3* efes taxim 2280
3*monopol va bristol taxim 2350
4*ottoman city 2380
4* molton beyoglu taxim 2600
4*white monarchVA va cumbali plaza 2490
4*pera rose va trass taxim 2540
4* napolyon taxim 2490
4*yuksel 2460
4*beyzas suit TAXIM va my bade 2600
4*kervansaray 2770
4*the tango sisli 2590
4*city center taxim 2980
4*the biancho pera 2630
4* park by clover taxim 2950
4*cartoon taxim 3090
4* feronya taxim 2810
4*taxim town 2810
4* dora va icon 2630
4* nova plaza va nova plaza park 2890
4*riva va berjer va troya taxim 3260
4*taxim express 3090
4* konak taxim va lion taxim 3270
4*innpera taxim 3580
4*taxim gunen 3990
4*green park taxim 3100
4*elite prestige 3830
4*avantgarde va oztanic taxim 3430
4*golden age va metropolitan 3350
4*nippon taxim 3500
5*grand makel topkapi 2700
5*ramada bayrampasa 2830
5*palazo donizetti 3730
5*naz city taxim 3520
5*biz cevahir 3440
5*hurry in merter 3720
5*ramada merter 3030
5*hilton bomonti 6530
5*radisson blu sisli 4580
5*dbl tree hilton piyalepasa 3830
5*green park merter 2890
5*dedeman 3230
5*ramada plaza testilkent 3030
5*holiday inn topkapi va crown plaza 3300
5*mercure bomonti 3720
5*point taxim 4240
5*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم 3660
5*titanic bussines 3230
5*grand cevahir 3860
5*surmeli 3170
5*titanic downtown 3370
5*elite world va elysium taxim 4240
5*point barbarous 3990

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای