تور ۸ روزه استانبول ۵ ژانویه
۳*monarch 2090
۳* malkoc 2110
۳* rouge noire 2170
۳*arach taxim 2290
۳* efes taxim 2300
۳*monopol va bristol taxim 2380
۴*ottoman city 2420
۴* molton beyoglu taxim 2680
۴*white monarchVA va cumbali plaza 2560
۴*pera rose va trass taxim 2610
۴* napolyon taxim 2560
۴*yuksel 2520
۴*beyzas suit TAXIM va my bade 2680
۴*kervansaray 2880
۴*the tango sisli 2670
۴*city center taxim 3120
۴*the biancho pera 2720
۴* park by clover taxim 3080
۴*cartoon taxim 3250
۴* feronya taxim 2920
۴*taxim town 2920
۴* dora va icon 2720
۴* nova plaza va nova plaza park 3020
۴*riva va berjer va troya taxim 3440
۴*taxim express 3250
۴* konak taxim va lion taxim 3450
۴*innpera taxim 3820
۴*taxim gunen 4300
۴*green park taxim 3260
۴*elite prestige 4120
۴*avantgarde va oztanic taxim 3640
۴*golden age va metropolitan 3550
۴*nippon taxim 3730
۵*grand makel topkapi 2800
۵*ramada bayrampasa 2940
۵*palazo donizetti 4000
۵*naz city taxim 3750
۵*biz cevahir 3660
۵*hurry in merter 3990
۵*ramada merter 3180
۵*hilton bomonti 7250
۵*radisson blu sisli 4990
۵*dbl tree hilton piyalepasa 4120
۵*green park merter 3010
۵*dedeman 3410
۵*ramada plaza testilkent 3180
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 3500
۵*mercure bomonti 3980
۵*point taxim 4590
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۳۹۲۰
۵*titanic bussines 3410
۵*grand cevahir 4150
۵*surmeli 3340
۵*titanic downtown 3580
۵*elite world va elysium taxim 4590
۵*point barbarous 4300

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای