تور 8 روزه استانبول 5 ژانویه
3*monarch 2090
3* malkoc 2110
3* rouge noire 2170
3*arach taxim 2290
3* efes taxim 2300
3*monopol va bristol taxim 2380
4*ottoman city 2420
4* molton beyoglu taxim 2680
4*white monarchVA va cumbali plaza 2560
4*pera rose va trass taxim 2610
4* napolyon taxim 2560
4*yuksel 2520
4*beyzas suit TAXIM va my bade 2680
4*kervansaray 2880
4*the tango sisli 2670
4*city center taxim 3120
4*the biancho pera 2720
4* park by clover taxim 3080
4*cartoon taxim 3250
4* feronya taxim 2920
4*taxim town 2920
4* dora va icon 2720
4* nova plaza va nova plaza park 3020
4*riva va berjer va troya taxim 3440
4*taxim express 3250
4* konak taxim va lion taxim 3450
4*innpera taxim 3820
4*taxim gunen 4300
4*green park taxim 3260
4*elite prestige 4120
4*avantgarde va oztanic taxim 3640
4*golden age va metropolitan 3550
4*nippon taxim 3730
5*grand makel topkapi 2800
5*ramada bayrampasa 2940
5*palazo donizetti 4000
5*naz city taxim 3750
5*biz cevahir 3660
5*hurry in merter 3990
5*ramada merter 3180
5*hilton bomonti 7250
5*radisson blu sisli 4990
5*dbl tree hilton piyalepasa 4120
5*green park merter 3010
5*dedeman 3410
5*ramada plaza testilkent 3180
5*holiday inn topkapi va crown plaza 3500
5*mercure bomonti 3980
5*point taxim 4590
5*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم 3920
5*titanic bussines 3410
5*grand cevahir 4150
5*surmeli 3340
5*titanic downtown 3580
5*elite world va elysium taxim 4590
5*point barbarous 4300

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای