تور ۸ روزه استانبول ۰۷ ژانویه
۳*monarch 1950
۳* malkoc 1960
۳* grand milan 2080
۳*arac taxim 2080
۳* efes taxim 2270
۳*monopol va bristol taxim 2200
۴*ottoman city 2240
۴* molton beyoglu taxim 2460
۴*white monarchVA va cumbali plaza 2320
۴*pera rose va trass taxim 2400
۴* napolyon taxim 2350
۴*yuksel 2320
۴*beyzas suit TAXIM va my bade 2460
۴*kervansaray 2610
۴*the tango sisli 2450
۴*city center taxim 2820
۴*the biancho pera 2500
۴* park by clover taxim 2820
۴*cartoon taxim 2970
۴* feronya taxim 2680
۴*taxim town 2500
۴* dora va icon 2500
۴* nova plaza va nova plaza park 2730
۴*riva va berjer va troya taxim 3100
۴*taxim express 2640
۴* konak taxim va lion taxim 3110
۴*innpera taxim 3430
۴*taxim gunen 3850
۴*green park taxim 2980
۴*elite prestige 3680
۴*avantgarde va oztanic taxim 3270
۴*golden age va metropolitan 3190
۴*nippon taxim 3470
۵*grand makel topkapi 2570
۵*ramada bayrampasa 2700
۵*palazo donizetti 3640
۵*naz city taxim 3280
۵*biz cevahir 3340
۵*hurry in merter 3630
۵*ramada merter 2760
۵*hilton bomonti 6410
۵*radisson blu sisli 4440
۵*dbl tree hilton piyalepasa 3680
۵*green park merter 2800
۵*dedeman 3110
۵*ramada plaza testilkent 2900
۵*holiday inn topkapi va crown plaza 3190
۵*mercure bomonti 3490
۵*point taxim 4090
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۳۲۷۰
۵*titanic bussines 3110
۵*grand cevahir 3770
۵*surmeli 3050
۵*titanic downtown 3260
۵*elite world va elysium taxim 4090
۵*celal aga 3630

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای