🎄 06 ژانویه ❄️ 3 شب

✈️ پرواز ایران ایر

رفت : 07:00
برگشت : 21:10

⭐️⭐️⭐️

DELMON 2.880

GOLDEN SQUARE 2.930

SUN AND SANDS / NIHAL 2.950

IBIS AL RIGGA 2.970

⭐️⭐️⭐️⭐️

GRAND CENTRAL 3.000

CORAL DEIRA 3.080

GLORIA 3.100

TRYP BY WYNDHAM 3.170

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

SAMAYA 3.040

CARLTON PALACE 4.280

BONINGTON 4.960

MEDIA ROTANA 5.180

RIXOS PREMIUM 9.390

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای