هتل استانبول
💎 SAFARO IRANIAN 💎

🗓 JAN 🗓

🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
پایین ترین نرخ هتل های استانبول
🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

▫️▫️▫️

❇️ ۳* YUVAM HOTEL $9.5
❇️ ۳* HERTON $9.5
❇️ ۳* MONARCH $9.5
❇️ ۳* GORUR $9.5
❇️ ۳* REYDEL $10.0
❇️ ۳* MARAL $10.0
❇️ ۳* MALKOC $10.0
❇️ ۳* OZYAVUZ $11.5
❇️ ۳* GRAND MILAN $11.5
❇️ ۳* ISTANBURG $11.5
❇️ ۳* LIVA SUITE $12.0
❇️ ۳* ARACH $12.0
❇️ ۳* TAKSIM TRUST $13.0
❇️ ۳* ADA HOMES $13.0
❇️ ۳* MARINA CITY $13.0
❇️ ۳* FIDE $13.0
❇️ ۳* SILVYA $13.5
❇️ ۳* MONOPOL $14.0 😱
❇️ ۳* BRISTOL $14.0 😱
❇️ ۳* ALFA $14.5 😱
❇️ ۳* BLUEWAY CITY $15.0
❇️ ۳* TAMARA $15.5
❇️ ۳* MAXWELL $15.5
❇️ ۳* VIZON $15.5
❇️ ۳* THE CITY PORT $16.0
❇️ ۳* KAJ $16.0 😱
❇️ ۳* V PLUS TAKSIM $16.0
❇️ ۳* TAKSIM TRASS $18.0

▫️▫️▫️▫️

❇️ ۴* ALL INN $12.5
❇️ ۴* OTOMAN CITY $14.0
❇️ ۴* WHITE MONARCH $15.0
❇️ ۴* PERA LIFE $15.5
❇️ ۴* CUENTO $15.5
❇️ ۴* MOLTON SISLI $15.5
❇️ ۴* GOLDEN HILL $16.0
❇️ ۴* VALIKONAK $16.0
❇️ ۴* CUMBALI PLAZA $16.0
❇️ ۴* SANAT PERA $16.0
❇️ ۴* ICON $15.5😱
❇️ ۴* DORA $16.5 😱
❇️ ۴* TANGO $17.5
❇️ ۴* BIANCHO PERA $17.5
❇️ ۴* TULIP CITY $18.0
❇️ ۴* PERA ROSE $18.0
❇️ ۴* IBIS STYLE BOMONTI $19.0
❇️ ۴* FERONYA $19.0
❇️ ۴* TULIP PERA $19.5
❇️ ۴* CIHANGIR $20.0
❇️ ۴* TAKSIM TOWN $20.0
❇️ ۴* GRAND STAR $20.0
❇️ ۴* MARBLE $20.5
❇️ ۴* ETERNO ??
❇️ ۴* PARK BY CLOVER $20.5
❇️ ۴* ADELMAR $21.0
❇️ ۴* TAKSIM EXPRESS $21.5
❇️ ۴* BUYUK KEBAN $21.5
❇️ ۴* ATIK PALACE $21.5
❇️ ۴* DEN CITY $22.0
❇️ ۴* TAKSIM LOUNGE 🤙🏻 CALL
❇️ ۴* GERMIR 🤙🏻 CALL
❇️ ۴* TREND HOTEL LALELI $24.5
❇️ ۴* CARTOON $24.5
❇️ ۴* BVS LUS $24.0
❇️ ۴* GRAND HALIC $26.0
❇️ ۴* LAMARTIN $26.5
❇️ ۴* GREEN PARK TAKSIM $26.5
❇️ ۴* KETEN SUITES $29.0
❇️ ۴* SV BUSINESS $29.0
❇️ ۴* NIPPON $29.0 😱
❇️ ۴* KLAS $30.0
❇️ ۴* KERVANSARAY € ۱۸.۰
❇️ ۴* NOVA PLAZA PARK € ۱۸.۰
❇️ ۴* TAKSIM LINE 🤙🏻 CALL
❇️ ۴* NOVA PLAZA BOUTIQUE € ۲۰.۰
❇️ ۴* NOVA PLAZA SQUARE € ۱۹.۰
❇️ ۴* BERJER € ۱۹.۰
❇️ ۴* LION € ۲۱.۰
❇️ ۴* CRYSTAL € ۲۲.۵
❇️ ۴* KONAK € ۲۳.۰ 😱
❇️ ۴* METROPOLITAN € ۲۳.۰ 😱
❇️ ۴* GOLDEN PARK € ۲۳.۰
❇️ ۴* GRAND OZTANIK € ۲۳.۰
❇️ ۴* AVANTGARD TAKSIM € ۲۳.۰
❇️ ۴* GOLDEN AGE € ۲۳.۵
❇️ ۴* ELITE WORLD PRESTIGE € ۲۹.۰
❇️ ۴* CENTRAL PALACE € ۲۹.۰
❇️ ۴* TAKSIM GONEN € ۳۱.۰
❇️ ۴* LARES PARK € ۳۰.۰ 😱
❇️ ۴* RAMADA TAKSIM € ۳۱.۰
❇️ ۴* MERCURE TAKSIM € ۳۲.۰ 😱
❇️ ۴* TITANIC CITY 🤙🏻 CALL

▫️▫️▫️▫️▫️

❇️ ۵* RAMADA MERTER $20.5
❇️ ۵* GREEN PARK MERTER $20.5
❇️ ۵* LAUSOS PALACE $21.5
❇️ ۵* SURMELI $25.5 😱
❇️ ۵* DEDEMAN $26.0
❇️ ۵* HURRY IN MERTER $27.0
❇️ ۵* TITANIC BUSINESS $27.0
❇️ ۵* TITANIC DOWNTOWN $27.0
❇️ ۵* CROWNE PLAZA $28.0
❇️ ۵* BIZ CEVAHIR $31.0
❇️ ۵* GRAND CEVAHIR $32.0
❇️ ۵* PALAZZO DONIZETTI $34.0
❇️ ۵* MERCURE BOMONTI € ۳۲.۰
❇️ ۵* DOUBLE TREE BY HILTON ??
❇️ ۵* ARTS 🤙🏻 CALL
❇️ ۵* ELITE WORLD TAKSIM € ۳۵.۵
❇️ ۵* THE ELYSIUM € ۳۷.۰
❇️ ۵* FRASER € ۳۸.۰
❇️ ۵* POINT 🤙🏻 CALL
❇️ ۵* THE PARMA € ۳۸.۵
❇️ ۵* BARCELO TAKSIM € ۴۰.۰
❇️ ۵* RAMADA PLAZA € ۴۶.۰
❇️ ۵* HILTON BOMONTY € ۴۴.۵
❇️ ۵* CONRAD € ۵۰.۰

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای