🔺 فستیوال خرید استانبول 🔺
آفر ویژه هتل های استانبول 🇹🇷

💜 ۳* REYDEL KASARAY $9.5
💙 ۳* ARACH $12.5
💚 ۴* ALL INN $12.5
💛 ۴* WHITE MONARCH SISLI $14.5
🧡 ۴* CUMBALI PLAZA $16.0
♥️ ۴* SANAT PERA $16.0
🖤 ۴* DORA $16.5
💜 ۴* ICON $16.5
💙 ۴* FERONIYA $19.0
💚 ۴* MARBEL $20.5
💛 ۴* ADELMAR $20.5
🧡 ۴* PARK BY CLOVER $21.0
♥️ ۴* TAKSIM LOUNGE $23.5
🖤 ۴* CARTOON $24.5
💜 ۴* LARESPARK $31.0
💙 ۴* RAMADA TAKSIM $31.0
💚 ۴* GRAND OZTANIK € ۲۳.۰
💛 ۴* AVANTGARD € ۲۳.۰
🧡 ۴* METROPOLITAN € ۲۳.۰
♥️ ۵* POINT BARBAROS € ۳۵.۰
🖤 ۵* ELITE WORLD TAKSIM € ۳۵.۵

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای