آخرین آمار هتل های قشم امروز ۱۶ دی ماه ۹۷
******************************
• هتل ارم از ۱۵ دی ماه دو تخته فقط ۲۷۰ هزار تومان
• هتل ساحل طلایی از ۱۵ دی ماه دو تخته ۳۶۰ هزار تومان
• هتل فولتون قشم از ۱۶ دی ماه دوتخته ۳۸۰ هزار تومان
• هتل آرتا از ۲۰ دی ماه دو تخته ۲۶۰ هزار تومان
• هتل آتامان از ۱۷ دی ماه دو تخته ۳۱۵ هزار تومان
• هتل مارینا۲ از ۱۶ دی ماه دو تخته فقط ۲۲۰ هزار تومان
• هتل کیمیا از ۱۵ دی ماه دو تخته فقط ۲۱۰ هزار تومان
• هتل رویال از ۲۱ دی ماه دو تخته فقط ۲۳۰ هزار تومان
• هتل سما۱ از ۱۵ دی ماه دو تخته فقط ۱۶۰ هزار تومان
• هتل خلیج فارس از ۲۱ دی ماه دو تخته فقط ۲۴۰ هزار تومان
• هتل بهشت از ۱۵ دی ماه دو تخته فقط ۱۵۰ هزار تومان
• هتل نخل زرین از ۱۵ دی ماه دو تخته فقط ۱۴۰ هزار تومان
• هتل المپیک از ۱۵ دی ماه دو تخته فقط ۱۴۰ هزار تومان
• هتل مارینا۱ از ۱۵ دی ماه دو تخته فقط ۲۱۰ هزار تومان
• هتل سما۲ از ۲۴ دی ماه دو تخته فقط ۱۸۰ هزار تومان
***********************************

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای