آخرین آمار روزانه هتل های کیش امروز ۱۶ دی ماه ۹۷
**********************************
• هتل دریایی ترنج کیش از ۱۵ دی ماه اتاق کلاسیک دوتخته با ناهار ۱۲۰۰ هزار تومان
• هتل داریوش کیش از ۱۵ دی ماه اتاق دو تخته باغ با ناهار ۶۲۵ هزار تومان
• هتل شایان کیش از ۱۵ دی ماه اتاق دوتخته جزیره ۴۰۰ هزار تومان و از ۱۵ دی ماه دوتخته کابانا ساحلی ۴۳۸ هزار تومان
• هتل میراژ کیش (نوساز) از ۱۵ دی ماه اتاق دو تخته ۵۸۰ هزار تومان
• هتل ایران کیش از ۱۵ دی ماه اتاق دوتخته ۵۸۰ هزارتومان
• هتل کوروش کیش از ۱۵ دی ماه دوتخته ۳۵۰ هزار تومان
• هتل کیش اینترنشنال از ۲۲ دی ماه اتاق دوتخته ۳۳۰ هزارتومان
• هتل پارمیس کیش از ۱۵ دی ماه اتاق دوتخته جزیره با ناهار ۵۵۲ هزار تومان
• هتل ویدا از ۱۶ دی ماه اتاق دوتخته ۳۱۰ هزارتومان
• هتل مریم از ۱۵ دی ماه دو تخته ۳۶۰ هزار تومان
• هتل فلامینگو کیش از ۱۵ دی ماه اتاق دوتخته ۲۸۰ هزارتومان
• هتل فلامینگو کیش فاز ویلایی از ۱۶ دی ماه اتاق دوتخته ۲۶۰ هزارتومان
• هتل آریان دوتخته از ۱۸ دی ماه ۲۸۰ هزار تومان
• هتل پارمیدا کیش از ۱۹ دی ماه اتاق دوتخته ۳۴۰ هزارتومان
• هتل سارا کیش از ۱۶ دی ماه اتاق دوتخته ۳۱۰ هزارتومان
• هتل هلیا کیش از ۱۷ دی ماه اتاق دوتخته ۲۷۰ هزارتومان
• هتل شایگان کیش از ۱۵ دی ماه اتاق دوتخته ۲۱۰ هزارتومان
• هتل صدف کیش از ۱۵ دی ماه اتاق دوتخته ۳۶۰ هزارتومان
• هتل آرامیس از ۱۶ دی ماه اتاق دوتخته ۳۰۰ هزارتومان
• هتل شایلی کیش از ۱۶ دی ماه اتاق دوتخته ۲۶۰ هزارتومان
• هتل پارس نیک کیش از ۱۶ دی ماه اتاق دوتخته ۲۱۰ هزارتومان
• هتل تعطیلات کیش از ۱۶ دی ماه دو تخته ۲۲۰ هزار تومان
• هتل آرامش کیش از ۲۰ دی ماه اتاق دوتخته ۲۸۰ هزارتومان
• هتل آنا از ۱۵ دی ماه اتاق دوتخته ۳۴۰ هزارتومان
• هتل بزرگ ارم کیش از ۱۶ دی ماه اتاق دوتخته ۲۴۰ هزار تومان
• سوئیت های ارم کیش از ۱۶ دی ماه اتاق دوتخته ۱۵۰ هزارتومان
• ویلاهای ارم کیش از ۱۶ دی ماه اتاق دوتخته ۱۹۲ هزارتومان
• هتل گراند کیش از ۱۵ دی ماه اتاق دوتخته ۲۴۵ هزارتومان
• هتل لوتوس کیش از ۱۵ دی ماه اتاق دوتخته ۱۹۶ هزارتومان
• هتل تماشا کیش از ۱۷ دی ماه اتاق دوتخته ۱۸۰ هزارتومان
• هتل آفتاب شرق کیش از ۱۵ دی ماه اتاق دوتخته ۱۸۵ هزارتومان
•هتل گلدیس کیش دو تخته از ۱۷ دی ماه ۱۷۰ هزار تومان
• هتل سیمرغ کیش از ۱۶ دی ماه ویلای دوتخته ۲۵۰ هزارتومان
• هتل شباویز کیش از ۱۸ دی ماه ویلای دوتخته ۱۸۰ هزارتومان
• هتل فانوس کیش از ۱۵ دی ماه اتاق دوتخته ۱۴۹ هزارتومان
• هتل قائم کیش از ۱۵ دی ماه اتاق دوتخته ۲۵۰ هزار تومان
• هتل خاتم از ۱۶ دی ماه اتاق دوتخته ۱۱۲ هزارتومان
• هتل ققنوس کیش از ۱۵ دی ماه اتاق دوتخته ۱۳۶ هزارتومان
• هتل ستاره کیش از ۲۱ دی ماه اتاق دو تخته ۱۴۰ هزار تومان
• هتل پانیذ کیش از ۱۷ دی ماه اتاق دوتخته ۱۴۰ هزار تومان
***********************************

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای