آخرین آمار هتل ها مشهد امروز ۱۶ دی ماه ۹۷
******************************
• هتل مجلل حیات شرق هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه فقط ۱۲۵ هزار تومان
• هتل مجلل آرمان هر نفر با صبحانه از ۱۵ دی ماه ۱۷۵ هزار تومان
• هتل ۴ ستاره مشهد هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه ۱۶۰ هزار تومان
• هتل سی نور هر نفر با صبحانه از ۱۵ دی ماه ۱۴۴ هزار تومان
• هتل درویشی هر نفر با صبحانه از ۱۵ دی ماه ۲۰۶ هزار تومان
• هتل جواد هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه ۲۱۵ هزار تومان
• هتل سهند هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه ۱۱۰ هزار تومان
• هتل سهند ۲ مشهد هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه ۷۰ هزار تومان
• هتل منجی مشهد هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه فقط ۱۲۰ هزار تومان
• هتل تهران هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه ۱۳۵ هزار تومان
• هتل عماد هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه ۸۵ هزار تومان
• هتل هلیا هر نفر با صبحانه از ۱۵ دی ماه فقط ۳۰ هزار تومان
• هتل کیان هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه ۹۳ هزار تومان
• هتل هاترا هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه ۷۵ هزار تومان
• هتل میامی هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه ۹۰ هزار تومان
• هتل سراج هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه ۶۵ هزار تومان
• هتل پارسه هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه فقط ۶۰ هزار تومان
• هتل مرمر هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه ۶۳ هزار تومان
• هتل سیمرغ هر نفر با صبحانه از ۱۵ دی ماه ۲۵ هزار تومان
• هتل ارم هر نفر با صبحانه از ۱۵ دی ماه ۲۰ هزار تومان
• هتل زیتون هر نفر با صبحانه از ۱۵ دی ماه ۲۰ هزار تومان
• هتل مشکات هر نفر با صبحانه از ۱۵ دی ماه ۲۰ هزار تومان
• هتل الغدیر هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه ۱۳۰ هزار تومان
• هتل الماس ۲ اتاق دبل با صبحانه از ۱۵ دی ماه فقط ۳۴۰ هزار تومان
• هتل قصر هر نفر با صبحانه از ۱۵ دی ماه ۱۹۰ هزار تومان
• هتل اترک هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه ۱۹۵ هزار تومان
• هتل جواهری مشهد هر نفر فولبرد از ۱۵ دی ماه ۹۰ هزار تومان
***********************************
هر نفر B[field_5c042966534d9]=B1 B[field_5c042966534d9]=5B1 B[field_5c2a1338e884c]=yesB1 B[field_5c29f5cce67d7]=B1 B[field_5c29f5cce67d7]=ShirazB1 B[field_5c29f5fbe67d8]=B1 B[field_5c29f5fbe67d8]=Mas

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای