آخرین آمار هتل ها مشهد امروز ۲۸ آذر ماه ۹۷
********************************
• هتل مجلل حیات شرق هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه فقط ۱۲۵ هزار تومان
• هتل مجلل آرمان هر نفر با صبحانه از ۲۸ آذر ماه ۱۷۵ هزار تومان
• هتل ۴ ستاره مشهد هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه ۱۵۵ هزار تومان
• هتل سی نور هر نفر با صبحانه از ۲۸ آذر ماه ۱۴۴ هزار تومان
• هتل درویشی هر نفر با صبحانه از ۲۸ آذر ماه ۲۰۶ هزار تومان
• هتل جواد هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه ۲۱۵ هزار تومان
• هتل سهند هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه ۱۱۰ هزار تومان
• هتل سهند ۲ مشهد هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه ۱۶۰ هزار تومان
• هتل منجی مشهد هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه فقط ۱۲۰ هزار تومان
• هتل آپارتمان مهر هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه ۱۱۰ هزار تومان
• هتل تهران هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه ۱۵۵ هزار تومان
• هتل عماد هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه ۸۵ هزار تومان
• هتل هلیا هر نفر با صبحانه از ۲۸ آذر ماه فقط ۳۵ هزار تومان
• هتل کیان هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه ۹۳ هزار تومان
• هتل هاترا هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه ۷۵ هزار تومان
• هتل میامی هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه ۹۰ هزار تومان
• هتل سراج هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه ۶۷ هزار تومان
• هتل پارسه هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه فقط ۶۵ هزار تومان
• هتل مرمر هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه ۶۳ هزار تومان
• هتل سیمرغ هر نفر با صبحانه از ۲۸ آذر ماه ۲۵ هزار تومان
• هتل ارم هر نفر با صبحانه از ۳۰ آذر ماه ۲۰ هزار تومان
• هتل زیتون هر نفر با صبحانه از ۲۸ آذر ماه ۲۰ هزار تومان
• هتل مشکات هر نفر با صبحانه از ۲۸ آذر ماه ۲۰ هزار تومان
• هتل الغدیر هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه ۱۳۰ هزار تومان
• هتل الماس ۲ اتاق دبل با صبحانه از ۲۸ آذر ماه فقط ۴۰۰ هزار تومان
• هتل قصر هر نفر با صبحانه از ۲۸ آذر ماه ۱۹۰ هزار تومان
• هتل اترک هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه ۱۹۵ هزار تومان
• هتل جواهری مشهد هر نفر فولبرد از ۲۸ آذر ماه ۸۵ هزار تومان
• هتل رز طلایی مشهد از ۲۸ آذر ماه فولبرد هر نفر ۷۵ هزار تومان
***********************************

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای