فستیوال خرید ترکیه

///فستیوال خرید ترکیه

فستیوال خرید ترکیه

۱۳۹۷/۹/۲۶ ۱۲:۱۲:۰۸۲۶ آذر ۱۳۹۷|تهران به استانبول|

✨ فستیوال خرید ترکیه (قونیه) ✨

🗓۲۸ آذر

✈️✈️پرواز تر کیش

💠 تور قونیه………………….۱.۴۹۵
💠تور قونیه +آنتالیا………………….۱.۷۴۵
💠تور قونیه +استانبول………………..۲.۶۹۵
💠تور قونیه +کاپادوکیا……………….۲.۸۹۰
💠پرواز ترکیش
💠۵ شب و۶ روز اقامت
💠گشت کامل
💠راهنمای فارسی زبان