‌ 🗿🗿 نرخ اقامت شیراز 🗿🗿

🦐 ویژه دیماه 🦐

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

🦀هتل ۲* لطفعلی خان
🧸دو تخته ۱۱۰
🧸سه تخته ۱۴۰

🦀هتل ۳* سنتی وکیل
🧸دو تخته ۱۶۰
🧸سه تخته ۲۰۰

🦀هتل ۳* ارگ
🧸دو تخته ۱۸۵
🧸سه تخته ۲۲۰
🧸چهار تخته ۲۶۵

🦀هتل ۴* آریوبرزن
🧸دو تخته ۲۱۰
🧸سه تخته ۲۶۰
🧸سوئیت چهار نفره ۳۴۰

🦀هتل ۴* پارسیان
🧸دو تخته ۱۹۰
🧸سوئیت سه تخته ۳۴۰

🦀هتل ۴* ستارگان
🧸دوتخته ۱۹۰
🧸سوئیت یکخوابه ۲۳۰

🦀هتل ۵* پارس
🧸دوتخته ۲۵۰
🧸دو با سرویس ۳۲۰

🦀هتل ۵* چمران
🧸دوتخته ۳۸۵
🧸دو با سرویس ۴۹۵

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🍳 خدمات: اقامت – صبحانه

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای