‌ 🗿🗿 نرخ اقامت شیراز 🗿🗿

🦐 ویژه دیماه 🦐

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

🦀هتل 2* لطفعلی خان
🧸دو تخته 110
🧸سه تخته 140

🦀هتل 3* سنتی وکیل
🧸دو تخته 160
🧸سه تخته 200

🦀هتل 3* ارگ
🧸دو تخته 185
🧸سه تخته 220
🧸چهار تخته 265

🦀هتل 4* آریوبرزن
🧸دو تخته 210
🧸سه تخته 260
🧸سوئیت چهار نفره 340

🦀هتل 4* پارسیان
🧸دو تخته 190
🧸سوئیت سه تخته 340

🦀هتل 4* ستارگان
🧸دوتخته 190
🧸سوئیت یکخوابه 230

🦀هتل 5* پارس
🧸دوتخته 250
🧸دو با سرویس 320

🦀هتل 5* چمران
🧸دوتخته 385
🧸دو با سرویس 495

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🍳 خدمات: اقامت – صبحانه

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای