آمار پرواز آنکارا با هواپیمایی ایران ایر

🕐 👈یکشنبه، ساعت رفت ۱۷:۲۰ و ساعت برگشت ۲۱:۰۰
🕐 👈چهارشنبه، ساعت رفت ۱۶:۴۵ و ساعت برگشت ۲۰:۲۵

✈️۱۹DEC-23DEC—1.490.000
✈️۲۳DEC-26DEC—1.490.000
✈️۲۶DEC-30DEC—1.490.000
✈️۳۰DEC-02JAN—1.490.000
✈️۰۲JAN-06JAN—1.590.000
✈️۰۶JAN-09JAN—1.590.000
✈️۰۹JAN-13JAN—1.590.000
✈️۱۳JAN-16JAN—1.590.000
✈️۱۶JAN-20JAN—1.590.000

👶🏻INF—290.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای