آمار پرواز آنکارا با هواپیمایی ایران ایر

🕐 👈یکشنبه، ساعت رفت 17:20 و ساعت برگشت 21:00
🕐 👈چهارشنبه، ساعت رفت 16:45 و ساعت برگشت 20:25

✈️19DEC-23DEC—1.490.000
✈️23DEC-26DEC—1.490.000
✈️26DEC-30DEC—1.490.000
✈️30DEC-02JAN—1.490.000
✈️02JAN-06JAN—1.590.000
✈️06JAN-09JAN—1.590.000
✈️09JAN-13JAN—1.590.000
✈️13JAN-16JAN—1.590.000
✈️16JAN-20JAN—1.590.000

👶🏻INF—290.000

شماره های تماس و پشتیبانی

۰۲۱۸۸۸۲۳۰۲۱

۰۹۳۹۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۰۲۴۴۹۹۵۸

۰۹۳۳۲۴۴۹۹۵۸

آسمان و زمین از آن ماست . پرشین فلای