پرواز استامبول .. ایرباس معراج

//پرواز استامبول .. ایرباس معراج

نمایش پروازهای  Tehran به istanbul  چارتری و ارزان قیمت

پرواز استامبول .. ایرباس معراج

۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ۱۰:۴۵:۱۷۱۲ دی ۱۳۹۷|خبر|

آمار پروازی معراج به مقصد استانبول⁉️
❌ سیت چارتر ایرباس A300-600 معراج ❌

تهران – استانبول – تهران

روزهای پروازی : یکشنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه

✈️❇️✈️❇️✈️

یکشنبه و جمعه
( ساعت رفت ۲۰:۱۵ برگشت ۲۳:۵۵ )

دوشنبه و چهارشنبه
( ساعت رفت ۱۳:۵۵ برگشت ۱۷:۵۰ )

ONE WAY

🔷 IST – IKA 02 JAN ==> 945 1PAX
🔷 IST – IKA 04 JAN ==> 1285 3PAX

🔴 ۰۶-۰۹ JAN ==> 1.570
🔵 ۰۶-۱۱ JAN ==> 1.600
⚫️ ۰۶-۱۳ JAN ==> 1.600
🔴 ۰۶-۱۴ JAN ==> 1.570
🔵 ۰۶-۱۶ JAN ==> 1.550

🔴 ۰۷-۱۱ JAN ==> 1.700
🔵 ۰۷-۱۳ JAN ==> 1.650
⚫️ ۰۷-۱۴ JAN ==> 1.650

🔴 ۰۹-۱۳ JAN ==> 1.650
🔵 ۰۹-۱۴ JAN ==> 1.600
🔵 ۰۹-۱۶ JAN ==> 1.600

🔴 ۱۱-۱۴ JAN ==> 1.550
🔵 ۱۱-۱۶ JAN ==> 1.550